Melden bodemenergiesysteem

Bent u van plan een bodemenergiesysteem toe te passen in uw woning of bedrijfspand? Dan moet u dit melden. Beschikt u al over een bodemenergiesysteem? Alsnog melden hiervan beschermt u tegen invloed van nieuwe systemen in de omgeving.

Gesloten bodemenergiesysteem

Particulieren

  • Dien de melding gesloten bodemenergiesysteem tenminste 4 weken voor de aanleg in via het Omgevingsloket Online
  • Gaat het om een nieuwbouwwoning, dan kunt u de melding ook combineren met de omgevingsaanvraag bouw, die u ook via het Omgevingsloket online indient
  • In de melding moet u onder meer aangeven of er geen invloed is van andere nabijgelegen open of gesloten bodemenergiesystemen. Meer informatie hierover vindt u op www.wkotool.nl

Ondernemers

Regels gesloten bodemenergiesysteem

In het Besluit bodemenergiesystemen staan voorschriften waaraan de melding en het gesloten bodemenergiesysteem moeten voldoen. De gemeente controleert of u aan deze voorschriften voldoet.

  • Vanwege de drinkwaterkwaliteit geldt een maximaal toegestane boordiepte van 80 meter
  • Alleen een gecertificeerd bedrijf mag een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen

Open bodemenergiesysteem

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek