Fout!

Vanwege een storing is het op dit moment niet mogelijk digitaal aangifte te doen van een geboorte of overlijden. Wij hopen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.

Melden bodemenergiesysteem

Bent u van plan een bodemenergiesysteem te installeren in uw woning of bedrijfspand? Dan moet u dat melden, omdat het installeren een ‘milieubelastende activiteit’ is.

Gesloten bodemenergiesysteem

Doe de melding ‘gesloten bodemenergiesysteem’ bij ‘Aanvragen’ in het Omgevingsloket. Doe dat tenminste 4 weken voor de aanleg. Hier geeft u onder andere aan:

  • of er invloed is van andere open of gesloten bodemenergiesystemen in de buurt (meer informatie hierover vindt u op www.wkotool.nl.);
  • wanneer u het systeem gaat aanleggen.

Wkotool.nl laat alleen zien waar andere bodemenergiesystemen zich bevinden. Het geeft geen aanvullende informatie over gesloten bodemenergiesystemen.

Regels gesloten bodemenergiesysteem

In het Besluit activiteiten leefomgeving (paragraaf 4.111) staat waar de melding en het gesloten bodemenergiesysteem aan moeten voldoen. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant controleert namens de gemeente of u aan deze voorschriften voldoet.

  • Vanwege de drinkwaterkwaliteit geldt een maximaal toegestane boordiepte ten opzichte van een kleilaag die de drinkwatervoorziening beschermt. De maximale diepte van de kleilaag is niet overal in Noord-Brabant gelijk. In Veldhoven mag u ongeveer 100 meter diep boren. De precieze boordiepte is te vinden in het warmtebronnenregister van de Provincie Noord Brabant (onder het tabblad ‘Bodemenergie’).
  • Daarnaast mag in Brabant alleen water, monopropyleen zonder toevoegingen of kaliumcarbonaat als circulatievloeistof worden gebruikt;
  • Alleen een gecertificeerd bedrijf mag een gesloten bodemenergiesysteem aanleggen.

Open bodemenergiesysteem

  • Voor de aanleg en het gebruik van open bodemenergiesystemen is een omgevingsvergunning van de provincie nodig. Naast die vergunning gelden er algemene regels. De Omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek