Fraude melden

Denkt u dat iemand in uw omgeving fraudeert met een uitkering, bijvoorbeeld met zwart werk of stiekem samenwonen? Vermoedt u bij een zorgorganisatie of -persoon dat niet de juiste diensten worden geleverd? Het kan zijn dat een cliënt onvoldoende zorg krijgt, terwijl er wel geld wordt gedeclareerd uit bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget (pgb). Of er wordt geknoeid met zorggegevens om onterecht geld te verdienen. Dit valt allemaal onder zorgfraude. U kunt dit online melden bij de gemeente. Gebruik daarvoor de groene knop hieronder.

Fraude melden

Fraude wil zeggen dat iemand expres verkeerde informatie geeft of informatie verzwijgt om een (hogere) uitkering te krijgen, waar die persoon dus eigenlijk geen recht op heeft. Frauderen kan op verschillende manieren, zoals:

 • Melden dat je apart bent gaan wonen, terwijl dit niet zo is
 • Niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk
 • Inschrijven op een adres, maar daar niet daadwerkelijk wonen
 • Melden dat je alleen woont, maar in de praktijk samenwonen
 • Niet opgeven van spaargeld of waardevol bezit (in binnen- en/of buitenland)

Wat heb ik nodig om melding te doen?

Meld - van de persoon waarover je melding maakt - in ieder geval:

 • Naam
 • Adres
 • Vervoermiddel (en kenteken)
 • Werkadres en werktijden
 • Inkomsten
 • Samenwoonadres (als hier sprake van is)

Anoniem melden

Melden kan anoniem. Je hoeft geen persoonlijke gegevens achter te laten, maar dat mag wel. In dat geval kunnen we je bellen als we nog vragen hebben.

Privacy

We respecteren iedereens privacy. Dat is de reden waarom we je niet op de hoogte houden van het eventuele onderzoek.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek