Melding of omgevingsvergunning milieu

Gaat u een milieubelastende activiteit uitvoeren? Dan moet u nagaan of die verandering gevolgen geeft onder de Omgevingswet. Er kan bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of melding nodig zijn voor een milieubelastende activiteit die wordt uitgevoerd. Daarnaast kunnen er ook milieuregels gelden op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of het Omgevingsplan.

Regels op kaart bekijken

In het landelijke Omgevingsloket kunt u nagaan of er milieuregels gelden op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving of het omgevingsplan.

U klikt op ‘Regels op de kaart’ en vervolgens voert u het adres in waarvoor u de regels wilt raadplegen. Vervolgens verschijnt de plankaart en treft u aan de rechterzijde van de pagina de geldende regels.

Indien u vragen heeft over de regels uit het omgevingsplan, neem dan contact op met de gemeente Veldhoven via 14 040 of stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl.

Vergunningcheck

Ga met de vergunningcheck na of u een omgevingsvergunning of melding nodig heeft en welke informatieplichten er gelden.

Melding doen of vergunning aanvragen

Hebt u een omgevingsvergunning of melding nodig? Vraag deze aan via het Omgevingsloket. Om in te loggen hebt u DigiD (particulieren) of e-Herkenning (bedrijven) nodig.

Omgevingsloket

  1. Klik op aanvragen
  2. Log in
  3. Voeg het betreffende adres in
  4. Kies de activiteit(en)

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) handelt voor de gemeente Veldhoven de vergunningaanvragen en meldingen af voor milieubelastende activiteiten. Kijk op de website van de ODZOB voor meer informatie.

Prijs

Een melding voor milieubelastende activiteiten op grond van het Omgevingsplan of het Besluit activiteiten leefomgeving is gratis.

Voor het behandelen van uw aanvraag omgevingsvergunning moet u een vergoeding betalen (leges). Ook als wij de vergunning weigeren moet u die vergoeding betalen. De totaalprijs hangt af van verschillende zaken. Informatie hierover staat in de legesverordening.

Toezicht

Een toezichthouder van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant controleert regelmatig of milieubelastende activiteiten ook werkelijk worden gemeld/aangevraagd en of aan de milieuvoorschriften wordt voldaan.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek