Melding of omgevingsvergunning milieu

Gaat u een bedrijf bouwen of uitbreiden? Wilt u nieuwe bedrijfsactiviteiten uitvoeren of verhuist u naar een bestaand bedrijfspand? Afhankelijk van hoe zwaar uw (nieuwe) activiteiten het milieu belasten, moet u mogelijk een melding doen of een vergunning aanvragen.

Melding doen of vergunning aanvragen

U toetst eerst hoe belastend voor het milieu uw bedrijfsactiviteiten zijn. Gebruik hiervoor de Activiteitenbesluit Internet Module. Deze geeft aan of uw activiteiten tot type A, B of C behoren.

Prijs

Een melding Activiteitenbesluit en een omgevingsvergunning activiteit milieu zijn gratis.

Agrarische bedrijven

De meeste agrarische activiteiten vallen ook onder het Activiteitenbesluit. Grootschalige agrarische bedrijven hebben een vergunning nodig.

Inspectie

Een milieu-inspecteur controleert regelmatig of bedrijven ook werkelijk melden en aan de voorschriften voldoen. Dit geldt zeker als er klachten zijn over uw bedrijf.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek