Fout!

Vanwege een storing is het op dit moment niet mogelijk digitaal aangifte te doen van een geboorte of overlijden. Wij hopen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.

Vergunningcheck

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Controleer eerst of u een vergunning moet aanvragen. Misschien hoeft u alleen een melding te doen en heeft u geen vergunning nodig.

Aanpak

 1. Onderzoek met de onderstaande vergunningcheck of u wel of geen omgevingsvergunning moet aanvragen. Deze vergunningcheck is niet van toepassing op Rijks- en gemeentelijke monumenten. Staat uw activiteit er niet tussen? Doe dan de vergunningcheck via het Omgevingsloket. Via deze link kunt u ook nagaan of u een melding of omgevingsvergunning nodig heeft voor de technische bouwactiviteit. Bewaar het resultaat van de vergunningcheck. U kunt dit opslaan als pdf-bestand
 2. Bespreek uw plannen altijd met de buren. Ook als u vergunningvrij mag (ver)bouwen
 3. Heeft u geen omgevingsvergunning nodig, maar moet uw bouwplan wel passen in het geldende omgevingsplan? Bekijk dan in het omgevingsplan wat en waar u mag bouwen
 4. Heeft u wel een omgevingsvergunning nodig? Ga voor meer informatie naar de pagina Aanvraag omgevingsvergunning

Twijfelt u aan de uitkomst van uw vergunningcheck? Vraag dan een omgevingsoverleg aan.

Vergunningcheck

Hieronder staan een aantal vergunningchecks die u kunnen helpen te bepalen of u een omgevingsvergunning nodigt heeft. Let op, als u wijzigingen wilt aanbrengen bij of aan een Rijks- of gemeentelijkmonument, neem dan contact met ons op. De hieronder uitgewerkte vergunningchecks zijn in dat geval niet van toepassing.

Erfafscheiding

Een erf- of perceelafscheiding is vergunningvrij te plaatsen, op voorwaarde dat het voldoet aan de volgende eisen:

 • A. de afscheiding is niet hoger dan 1 meter, of
 • B. de afscheiding is niet hoger dan 2 meter, en
  • 1. staat op een erf of perceel waarop al een gebouw staat waarmee de erf- of perceelafscheiding in functionele relatie staat
  • 2. staat achter de voorgevelrooilijn, en
  • 3. staat op meer dan 1 meter van openbaar toegankelijk gebied, tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn. Redelijke eisen van welstand zijn niet van toepassing wanneer de erfafscheiding in het achtererfgebied geplaatst wordt

Dakkapel

Een dakkapel in het voordakvlak is altijd vergunningplichtig. Een dakkapel in het achterdakvlak of een zijdakvlak (wat niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd is) mag u vergunningvrij plaatsen, als het voldoet aan de volgende eisen:

 • A. de dakkapel is voorzien van een plat dak
 • B. gemeten vanaf de voet van de dakkapel is deze niet hoger dan 1,75 meter
 • C. de onderzijde van de dakkapel is meer dan 0,5 meter en minder dan 1 meter boven de dakvoet
 • D. de bovenzijde van de dakkapel is meer dan 0,5 meter onder de daknok
 • E. de zijkanten zitten meer dan 0,5 meter van de zijkanten van het dakvlak, en
 • F. niet op:
  • 1. een woonwagen
  • 2. een gebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald dat het slechts voor een bepaalde periode in stand mag worden gehouden, of
  • 3. een bouwwerk voor recreatief nachtverblijf door één huishouden

Vervangen kozijnen

 • Het vervangen van een kozijn is vergunningvrij, op voorwaarde dat het een kozijn in de achtergevel betreft, of in de zijgevel van een hoofdgebouw (alleen als deze niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd is).
 • Het vervangen van een kozijn in een gevel van een bijbehorend bouwwerk is vergunningvrij, op voorwaarde dat het bijbehorend bouwwerk in het achtererfgebied staat
 • Het vervangen van een kozijn in de voorgevel van een hoofdgebouw is vergunningvrij, op voorwaarde dat de detaillering, profilering en vormgeving niet wijzigen.

Zonnepanelen

Een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking op een dak is vergunningvrij te plaatsen, op voorwaarde dat het voldoet aan de volgende eisen:

 • A. in het geval van een schuin dak:
  • 1. binnen het dakvlak,
  • 2. in of direct op het dakvlak, en
  • 3. hellingshoek gelijk aan hellingshoek dakvlak
 • B. in het geval op een plat dak: de afstand tot de zijkanten van het dak is ten minste gelijk aan hoogte collector of paneel, en
 • C. in het geval dat de collector of het paneel niet één geheel vormt met de installatie voor het opslaan van het water of het omzetten van de opgewekte elektriciteit: is die installatie aan de binnenzijde van een bouwwerk geplaatst

Gaat u zonnepanelen plaatsen op een asbesthoudend dak? Neem contact op met de gemeente Veldhoven via telefoonnummer 14040 of stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl.

Schilderen gevel

Schilderen is niet aan te merken als een bouwactiviteit in de zin van de Omgevingswet Voor het uitvoeren van schilderwerkzaamheden is dan ook geen omgevingsvergunning vereist. Er mag alleen geen sprake zijn van een exces. Wij adviseren u om uw buren voortijdig te informeren over uw plan.

Twijfelt u of er sprake is van een exces? Neem contact op met de gemeente Veldhoven via telefoonnummer 14040 of stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl.

Vervangen dakpannen

Dakpannen vervangen valt onder normaal onderhoud en is daarom vergunningvrij. Als er ook wordt geïsoleerd, neemt het bouwvolume toe en is de activiteit wel vergunningplichtig.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek