Fout!

Vanwege een storing is het op dit moment niet mogelijk digitaal aangifte te doen van een geboorte of overlijden. Wij hopen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.

Bouwen en wonen

 • Bestemmingsplannen

  Waar mag worden gebouwd? En hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen

 • Bodeminformatie

  Op deze pagina vindt u meer informatie over de bodem van de gemeente Veldhoven.

 • Bouwen en wonen in Zilverackers

  In Zilverackers staat hoge leefkwaliteit centraal: het is dé ultieme plek om te genieten van rust en ruimte.

 • Bouwplannen en bouwvergunningen inzien

  Wilt u bouwplannen of bouwvergunningen inzien? Of wilt u een tekening van uw woning bekijken? Stuur een e-mail naar de gemeente. Wij leggen de stukken dan voor u klaar.

 • Duurzaam (ver)bouwen

  U kunt uw woning milieuvriendelijk aanpassen, energiezuiniger maken en zorgen voor een resultaat met lange levensduur en lage onderhoudskosten.

 • Gebiedsontwikkeling Djept

  De gemeente Veldhoven, Stayinc. en Woonbedrijf onderzoeken de mogelijkheden voor het ontwikkelen van woningen op de locatie tussen Heerbaan/Djept en Smelen/Traverse. Er komt een landschapspark met woningbouw (zo'n 300 woningen). Maar aan- en omwonenden worden uitgenodigd om mee te denken over de verdere invulling van het plan.

 • Inritmelding

  Wilt u een nieuwe inrit maken naar de openbare weg? Of een bestaande inrit verbreden? Dan moet u dit aanvragen bij de gemeente met een inritmelding.

 • Kavels te koop

  Op deze pagina vindt u informatie over vrije bouwkavels die de gemeente Veldhoven in verkoop heeft.

 • Omgevingsoverleg

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Het is lastig om er zelf achter te komen wat u wel of niet moet doen. Wij helpen u graag verder met uw vragen.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u iets bouwen, verbouwen of slopen? Een boom in uw tuin kappen? Een reclamebord bij uw bedrijf zetten? Is een omgevingsvergunning nodig? Dan vraagt u deze aan in het landelijke Omgevingsloket.

 • Omgevingswet

 • Planschade

  Als de gemeente een bestemmingsplan verandert, dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt. Soms kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen.

 • Regels op kaart bekijken

  Waar mag worden gebouwd? Hoe hoog mag er worden gebouwd? En hoe mogen grond en gebouwen gebruikt worden? Het omgevingsplan bevat algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving.

 • Slopen en asbest verwijderen

  Komt er bij het slopen of verbouwen meer dan 10m3 sloopafval vrij? Gaat u asbest of asbesthoudende materialen verwijderen? Dien een sloopmelding in.

 • Starterslening

  Starters op de Veldhovense woningmarkt kunnen een starterslening van maximaal € 35.000,- aanvragen. De gemeente wil hiermee het kopen van een eerste huis bevorderen.

 • Stappenplan Wkb

  Als uit het omgevingsoverleg of de vergunningcheck is gebleken dat u een bouwmelding moet doen, dan kunt u ons stappenplan doorlopen.

 • Stimuleringslening

  Woont u in een eigen, bestaande woning in Veldhoven? Dan kunt u een stimuleringslening van maximaal € 35.000,- aanvragen. Dit geld is bedoeld voor verbeteringen aan uw woning voor langer thuis wonen, duurzaam maken van de woning en asbestsanering.

 • Vergunningcheck

  Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Mogelijk heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen. Wellicht is het vergunningvrij.

 • Welstand

  Wilt u (ver)bouwen, dan moet uw plan aansluiten bij de ambities die de gemeente heeft geformuleerd ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit.

 • Wet kwaliteitsborging bouwen

  Gebouwen moeten veilig, gezond, bruikbaar en duurzaam zijn. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verbetert de bouwkwaliteit en is er meer controle tijdens de bouw.

 • Woning huren

  Zoekt u een huurwoning in Veldhoven? Dan kunt u terecht bij de woningcorporaties, die zich richten op goedkope en betaalbare huurwoningen.

 • Wonen op een vakantiepark

  In Veldhoven is het niet toegestaan om op een vakantiepark te wonen. In sommige situaties staat de gemeente een verblijf van maximaal 6 maanden toe.