Bouwen en wonen

 • Bestemmingsplannen

  Waar mag worden gebouwd? En hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen

 • Bodeminformatie

  De gemeente heeft veel informatie over de bodem. U kunt bodemkwaliteitskaarten bekijken of historische gegevens opvragen.

 • Burenakkoord

  Heeft u plannen om te gaan bouwen of verbouwen? Vergeet dan vooral niet om uw buren te informeren. Op die manier houdt u rekening met elkaar.

 • Duurzaam (ver)bouwen

  U kunt uw woning milieuvriendelijk aanpassen, energiezuiniger maken en zorgen voor een resultaat met lange levensduur en lage onderhoudskosten.

 • Huizen te koop

  Een nieuwbouw- of bestaand huis kopen in Veldhoven? Er zijn verschillende mogelijkheden.

 • Inritmelding

  Wilt u een nieuwe inrit maken naar de openbare weg? Of een bestaande inrit verbreden? Dan moet u dit melden bij de gemeente.

 • Kavels te koop

  In Veldhoven zijn nog enkele kavels voor woningbouw te koop. Deze liggen in Oerle-Zuid (Zilverackers).

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Slopen en asbest verwijderen

  Komt er bij het slopen of verbouwen meer dan 10m3 sloopafval vrij? Gaat u asbest of asbesthoudende materialen verwijderen? Dien een sloopmelding in.

 • Starterslening

  In 2013 stelde de gemeente budget beschikbaar voor startersleningen. Nu is het budget op en kunnen we geen startersleningen meer uitkeren. De regeling is opgeheven.

 • Vergunningvrij bouwen

  Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Mogelijk heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen. Wellicht is het vergunningvrij.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Wij adviseren om uw (concept)plannen door ons te laten beoordelen met een vooroverleg.

 • Welstandscriteria

  Wilt u (ver)bouwen, dan moet uw plan voldoen aan de welstandscriteria, zoals de kwaliteit van het ontwerp, de materialen en hoe een gebouw eruitziet.

 • Zonnekaart

  De Zonnekaart is een hulpmiddel dat eenvoudig, gratis en snel voor uw dak berekent of zonne-energie voor u rendabel kan zijn.