Bouwen en wonen

 • Bestemmingsplannen

  Waar mag worden gebouwd? En hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen

 • Bouwen en wonen in Zilverackers

  In Zilverackers staat hoge leefkwaliteit centraal: het is dé ultieme plek om te genieten van rust en ruimte.

 • Bouwplannen en bouwvergunningen inzien

  Wilt u bouwplannen of bouwvergunningen inzien? Of wilt u een tekening van uw woning bekijken? Stuur een e-mail naar de gemeente. Wij leggen de stukken dan voor u klaar.

 • Burenakkoord

  Heeft u plannen om te gaan bouwen of verbouwen? Vergeet dan vooral niet om uw buren te informeren. Op die manier houdt u rekening met elkaar.

 • Duurzaam (ver)bouwen

  U kunt uw woning milieuvriendelijk aanpassen, energiezuiniger maken en zorgen voor een resultaat met lange levensduur en lage onderhoudskosten.

 • Gebiedsontwikkeling Djept

  De gemeente Veldhoven, Stayinc. en Woonbedrijf onderzoeken de mogelijkheden voor het ontwikkelen van woningen op de locatie tussen Heerbaan/Djept en Smelen/Traverse. Er komt een landschapspark met woningbouw (zo'n 300 woningen). Maar aan- en omwonenden worden uitgenodigd om mee te denken over de verdere invulling van het plan.

 • Inritmelding

  Wilt u een nieuwe inrit maken naar de openbare weg? Of een bestaande inrit verbreden? Dan moet u dit aanvragen bij de gemeente met een inritmelding.

 • Kavels te koop

  Op deze pagina vindt u informatie over vrije bouwkavels die de gemeente Veldhoven in verkoop heeft.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Omgevingsvisie Veldhoven

  Hoe ziet Veldhoven eruit in 2040? Waar bouwen we woningen en voor wie? Hoe gaan we om met buitengebied, groenvoorziening in de wijken, bereikbaarheid, herkenbaarheid, werkgelegenheid en duurzaamheid? Met iedereen in Veldhoven die mee wil doen, kijken we vooruit.

 • Participatie bij ruimtelijke plannen

  De gemeenteraad heeft in juli 2021 tijdelijke kaders voor participatie bij ruimtelijke initiatieven vastgesteld. Het doel is dat initiatiefnemers van een (bouw)plan de omgeving tijdig betrekken bij het plan.

 • Planschade

  Als de gemeente een bestemmingsplan verandert, dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt. Soms kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen.

 • Slopen en asbest verwijderen

  Komt er bij het slopen of verbouwen meer dan 10m3 sloopafval vrij? Gaat u asbest of asbesthoudende materialen verwijderen? Dien een sloopmelding in.

 • Starterslening

  Starters op de Veldhovense woningmarkt kunnen een starterslening van maximaal € 35.000,- aanvragen. De gemeente wil hiermee het kopen van een eerste huis bevorderen.

 • Stimuleringslening

  Woont u in een eigen, bestaande woning in Veldhoven? Dan kunt u een stimuleringslening van maximaal € 35.000,- aanvragen. Dit geld is bedoeld voor verbeteringen aan uw woning voor langer thuis wonen, duurzaam maken van de woning en asbestsanering.

 • Vergunningvrij bouwen

  Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Mogelijk heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen. Wellicht is het vergunningvrij.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Wij adviseren om uw (concept)plannen door ons te laten beoordelen met een vooroverleg.

 • Welstand

  Wilt u (ver)bouwen, dan moet uw plan aansluiten bij de ambities die de gemeente heeft geformuleerd ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit.

 • Woning huren

  Zoekt u een huurwoning in Veldhoven? Dan kunt u terecht bij de woningcorporaties, die zich richten op goedkope en betaalbare huurwoningen.

 • Wonen op een vakantiepark

  In Veldhoven is het niet toegestaan om op een vakantiepark te wonen. In sommige situaties staat de gemeente een verblijf van maximaal 6 maanden toe.