Bouwen en wonen

 • Bestemmingsplannen

  Waar mag worden gebouwd? En hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen

 • Bodeminformatie

  De gemeente heeft veel informatie over de bodem. U kunt bodemkwaliteitskaarten bekijken of historische gegevens opvragen.

 • Bouwplannen en bouwvergunningen inzien

  Wilt u bouwplannen of bouwvergunningen inzien? Of wilt u een tekening van uw woning bekijken? Stuur een e-mail naar de gemeente. Wij leggen de stukken dan voor u klaar.

 • Burenakkoord

  Heeft u plannen om te gaan bouwen of verbouwen? Vergeet dan vooral niet om uw buren te informeren. Op die manier houdt u rekening met elkaar.

 • Duurzaam (ver)bouwen

  U kunt uw woning milieuvriendelijk aanpassen, energiezuiniger maken en zorgen voor een resultaat met lange levensduur en lage onderhoudskosten.

 • Energiebesparing en duurzame energie

  Gemeente Veldhoven biedt u de helpende hand om minder energie te verbruiken of uw energie te verduurzamen.

 • Inritmelding

  Wilt u een nieuwe inrit maken naar de openbare weg? Of een bestaande inrit verbreden? Dan moet u dit aanvragen bij de gemeente met een inritmelding.

 • Kavels te koop

  Op deze pagina vindt u informatie over vrije bouwkavels die de gemeente Veldhoven in verkoop heeft.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Registratie van adressen en gebouwen (BAG)

  De gemeente komt wellicht bij u opmeten hoe groot uw aanbouw, bijgebouw, overkapping, dakkapel etc. is. Deze gegevens zijn nodig voor de BAG.

 • Slopen en asbest verwijderen

  Komt er bij het slopen of verbouwen meer dan 10m3 sloopafval vrij? Gaat u asbest of asbesthoudende materialen verwijderen? Dien een sloopmelding in.

 • Starterslening

  In 2013 stelde de gemeente budget beschikbaar voor startersleningen. Nu is het budget op en kunnen we geen startersleningen meer uitkeren. De regeling is opgeheven.

 • Vergunningvrij bouwen

  Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Mogelijk heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen. Wellicht is het vergunningvrij.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Wij adviseren om uw (concept)plannen door ons te laten beoordelen met een vooroverleg.

 • Welstandscriteria

  Wilt u (ver)bouwen, dan moet uw plan voldoen aan de welstandscriteria, zoals de kwaliteit van het ontwerp, de materialen en hoe een gebouw eruitziet.

 • Woning huren

  Per 1 januari 2016 geldt er één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre.

 • Wonen in Zilverackers

  De wijk Zilverackers is volop in ontwikkeling. Oerle-Zuid is op een enkele bouwkavel na klaar. In Huysackers zijn woningen uit de eerste bouwfase in de verkoop gegaan.