Bouwen en wonen

 • Bereikbaar Veldhoven

  De bereikbaarheid is al enige jaren een punt van zorg en vraagt op zo kort mogelijke termijn om goede oplossingen. Door de huidige en toekomstige sterke groei van het bedrijfsleven staat die bereikbaarheid onder druk.

 • Bestemmingsplannen

  Waar mag worden gebouwd? En hoe mogen grond en gebouwen worden gebruikt? De gemeente regelt dit in bestemmingsplannen

 • Bouwplannen en bouwvergunningen inzien

  Wilt u bouwplannen of bouwvergunningen inzien? Of wilt u een tekening van uw woning bekijken? Stuur een e-mail naar de gemeente. Wij leggen de stukken dan voor u klaar.

 • Burenakkoord

  Heeft u plannen om te gaan bouwen of verbouwen? Vergeet dan vooral niet om uw buren te informeren. Op die manier houdt u rekening met elkaar.

 • Duurzaam (ver)bouwen

  U kunt uw woning milieuvriendelijk aanpassen, energiezuiniger maken en zorgen voor een resultaat met lange levensduur en lage onderhoudskosten.

 • Energiebesparing en duurzame energie

  Gemeente Veldhoven biedt u de helpende hand om minder energie te verbruiken of uw energie te verduurzamen.

 • Inritmelding

  Wilt u een nieuwe inrit maken naar de openbare weg? Of een bestaande inrit verbreden? Dan moet u dit aanvragen bij de gemeente met een inritmelding.

 • Kavels te koop

  Op deze pagina vindt u informatie over vrije bouwkavels die de gemeente Veldhoven in verkoop heeft.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Registratie van adressen en gebouwen (BAG)

  De gemeente komt wellicht bij u opmeten hoe groot uw aanbouw, bijgebouw, overkapping, dakkapel etc. is. Deze gegevens zijn nodig voor de BAG.

 • Slopen en asbest verwijderen

  Komt er bij het slopen of verbouwen meer dan 10m3 sloopafval vrij? Gaat u asbest of asbesthoudende materialen verwijderen? Dien een sloopmelding in.

 • Starterslening en Stimuleringslening

  Op dit moment verstrekt de gemeente Veldhoven geen starters- en stimuleringsleningen. Per 1 januari 2020 worden de Starterslening (opnieuw) en de Stimuleringslening ingevoerd.

 • Vergunningvrij bouwen

  Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Mogelijk heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen. Wellicht is het vergunningvrij.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Wij adviseren om uw (concept)plannen door ons te laten beoordelen met een vooroverleg.

 • Welstand

  Wilt u (ver)bouwen, dan moet uw plan aansluiten bij de ambities die de gemeente heeft geformuleerd ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit.

 • Woning huren

  Zoekt u een huurwoning in Veldhoven? Dan kunt u terecht bij de woningcorporaties, die zich richten op goedkope en betaalbare huurwoningen.

 • Wonen in Zilverackers

  De wijk Zilverackers groeit! De bouw van Huysackers is gestart en u kunt initiatieven aandragen voor bijzondere woonvormen daaromheen.