Woning huren

Per 1 januari 2016 geldt er één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Dit zijn de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE).

In het SGE zijn de volgende woningcorporaties werkzaam: Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners werken samen om deze regeling uit te voeren voor woningzoekenden in deze gemeenten.

Komt u in aanmerking?

Niet iedereen krijgt urgentie. U moet op zijn minst aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u zit in een noodsituatie waar u niets aan kunt doen
  • u heeft binnenkort geen dak meer boven uw hoofd
  • u heeft een woning nodig maar u kunt zelf geen andere woning kopen of huren
  • u bent 18 jaar of ouder
  • uw (gezamenlijke) verzamelinkomen is op jaarbasis lager dan € 36.165 (prijspeil 2017)
  • u bent ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie en bij Woonbedrijf
  • u heeft actief naar een woning gezocht en doet dit nog steeds
  • u (of uw partner) heeft geen woningaanbod geweigerd
  • u (of uw partner) heeft niet eerder onder dezelfde omstandigheden urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is
  • u (of uw partner) staat niet geregistreerd op de Sancties & Kansenlijst of blokkadelijst van de corporaties

Uw situatie bepaalt ook wáár u uw urgentieaanvraag moet indienen (gemeente of woningcoporatie). Hieronder leest u waar u urgentie kunt aanvragen.

Situatie  Urgentie Aan te vragen bij
U verleent of ontvangt mantelzorg. Maatschappelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
U heeft kinderen die voor huisvesting aangewezen zijn op uw woning. U kunt alleen door omstandigheden niet meer in de woning blijven. 
 
Maatschappelijke urgentie  Een van de woningcorporaties in het SGE

U kunt vanwege psychische problemen niet goed functioneren in uw woonomgeving.

Medische urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
U heeft een acuut medisch probleem waarvoor u aangepaste woonruimte nodig heeft.   Medische urgentie WMO Een van de gemeenten in  het SGE
U zoekt een andere woning als gevolg van een sociaal plan bij herstructurering. 
 
Volkshuisvestelijke urgentie Een van de woningcorporaties in het SGE
Uw woning is opgekocht door de gemeente voor openbare werken.  
 
Volkshuisvestelijke urgentie Een van de gemeenten van het SGE
U stroomt uit een instelling met intramurale setting.  Sociale urgentie  Een van de gemeenten van het SGE
U stroomt uit een blijf-van-mijn-lijf huis. Sociale urgentie Een van de gemeenten van het SGE

Wat kost het aanvragen van urgentie?

Bij het indienen van de aanvraag betaalt u € 45,-. U krijgt dit bedrag alleen terug als u urgentie wordt toegewezen.

Lukt urgentie niet?

Er zijn verschillende andere mogelijkheden om op relatief korte termijn aan woonruimte te komen. Ga naar de websites van de corporaties en kijk naar de mogelijkheden voor flexwonen of ga naar de website van Wooniezie.

Hoe vraag ik urgentie aan?

Neem contact op met één van de deelnemende woningcorporaties. Welke corporatie u kiest, maak niet uit.

Vraag bij de woningcorporatie een aanvraagformulier op en vul het volledig in. Verzamel bewijsstukken die uw verhaal onderbouwen en stuur alles op. Daarna krijgt u een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek wordt samen met u uw aanvraag besproken.

Gaat het om maatschappelijke urgentie of medische urgentie (geen WMO), dan toetst een Urgentiecommissie uw aanvraag. Bij medische urgentie WMO, sociale of volkshuisvestelijke urgentie toetsen wij of een woningcorporatie uw aanvraag. Wij toetsen aan de voorwaarden en criteria van de Urgentieverordening, bekijken uw situatie zorgvuldig en houden rekening met uw moeilijkheden en mogelijkheden. Ook kijken we naar wat u zelf hebt gedaan om woonruimte te vinden. Binnen 6 weken krijgt  u een besluit.

Wat doe ik als ik het niet eens ben met het besluit?

Maak dan binnen 6 weken na de datum die op het besluit staat bezwaar bij het college van Burgemeester en Wethouders.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek