Wonen op een vakantiepark

De gemeente Veldhoven wil een veilige en gezonde woonomgeving voor haar inwoners, en wil vakantieparken die aantrekkelijk en geschikt zijn voor recreanten. Daarom is het in Veldhoven niet toegestaan om op een vakantiepark te wonen.

Geen permanente bewoning

De gemeente staat permanente bewoning op vakantieparken niet toe. Die woonomgeving is niet geschikt voor kinderen en personen die hulp en zorg nodig hebben, en problemen blijven mogelijk buiten beeld. Ook kunnen er bij het permanent bewonen van een recreatiewoning veiligheidsrisico’s ontstaan op het gebied van bouw- en brandveiligheid en van adresfraude en criminaliteit. Door vakantieparken te gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld, komt er duidelijkheid voor de verblijfsrecreant in Veldhoven en kan de kwaliteit van de recreatie toenemen.

Tijdelijk verblijf

Als u tijdelijk op een vakantiepark wilt gaan wonen (als hoofdverblijf), moet u zich volgens de Wet basisregistratie personen (BRP) op dat adres inschrijven bij de gemeente. Zelfs als het volgens een andere wet- of regelgeving niet is toegestaan om daar te wonen. In sommige situaties staat de gemeente een verblijf van maximaal 6 maanden toe. Dit biedt mogelijkheden aan mensen die door persoonlijke omstandigheden een tijdelijk verblijf nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze in afwachting van een nieuwe woning zijn.

Eigendom recreatiewoning

Ook als u een recreatiewoning (inclusief grond) koopt, mag u deze alleen voor recreatie gebruiken. Dit staat duidelijk in het bestemmingsplan. U mag er dus niet permanent in gaan wonen. Als u zich niet houdt aan de bestemming ‘recreëren’, dan kan dit uiteindelijk leiden tot beslaglegging op de woning.

Meer weten?

Heeft u vragen omdat u op een vakantiepark woont of er mogelijk (tijdelijk) wilt gaan wonen? Neem dan contact op met de gemeente Veldhoven, via telefoonnummer 14 040 of e-mail naar gemeente@veldhoven.nl.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek