Bouwen en wonen in Zilverackers

In Zilverackers staat hoge leefkwaliteit centraal: het is dé ultieme plek om te genieten van rust en ruimte. Kenmerkend voor wonen in Zilverackers is dat u overal het groene achterland ervaart. De architectuur is ontleend aan de traditionele kempische dorpen. De woningen in Zilverackers zijn energieneutraal en ook de openbare ruimte richten we duurzaam in, met bijvoorbeeld energiezuinige led-straatverlichting. Regenwater wordt afgekoppeld van het riool en bovengronds afgevoerd via een systeem van wadi's (systeem voor opvang en afvoer hemelwater), vijvers en beekloopjes.

Via de Zilverbaan is het centrum van Veldhoven met alle voorzieningen gemakkelijk en snel bereikbaar. Tussen de woonbuurten ligt een groen, autovrij uitloopgebied, verbonden met de Oerse bossen. Daar liggen ook sport- en speelvoorzieningen voor kinderen, wandel- en recreatievoorzieningen en hondenuitlaatterreinen. Op deze pagina vindt u meer informatie over bouwen en wonen in Oerle-Zuid, in Huysackers en het gebied rondom Huysackers.

Oerle-Zuid

Impressie van Oerle-ZuidIn Oerle-Zuid - de eerst gebouwde woonkern in Zilverackers -  zijn zo'n 350 grote en kleine woonhuizen en appartementen gebouwd. Woningcorporatie 'thuis verhuurt in Residentie 't Stoom 29 sociale huurappartementen en 9 sociale huurwoningen.

Kenmerken Oerle-Zuid

Oerle-Zuid sluit aan bij het dorpse karakter van de nabijgelegen wijk Oerle, met overwegend traditionele woningen tussen veel groen. U vindt er een gezondheidscentrum en woningen voor mensen met een beperking of zorgindicatie. In het centrum van Oerle vindt u voorzieningen, zoals een basisschool, een wijkcentrum en verschillende horecagelegenheden. Bekijk de pagina Kavels te koop voor de laatste mogelijkheid om in Oerle-Zuid zelf te bouwen.

Huysackers

Plankaart HuysackersHuysackers is de tweede woonkern in Zilverackers. Met Huysackers speelt de gemeente Veldhoven in op de energieagenda van Nederland: er komen alleen 'Nul Op de Meter' (NOM-)woningen. Dit zijn woningen die evenveel (of meer) energie opwekken als nodig is voor het huis en het huishouden. De woningen in Huysackers krijgen geen gasaansluiting.

Kenmerken Huysackers

Huysackers wordt gebouwd als een traditioneel dorp met in het hart van de bebouwing een gezellige brink, waar op termijn ook een basisschool en wijkvoorzieningen komen. De Roskam - een bestaande straat met enkele woningen - is de centrale 'dorpsstraat'. Rondom Huysackers komt een landschapspark, waarin de bestaande woningen worden ingepast en waar ruimte is voor wandelen, spelen en tuinieren. 

Wonen in Huysackers

Huysackers biedt ruimte aan ongeveer 430 woningen voor grote en kleine huishoudens in alle prijscategorieën. De gemeente Veldhoven ontwikkelt Huysackers samen met Floreffe (een marktpartij die projectwoningen bouwt). Daarnaast verkoopt de gemeente ook vrije kavels waarop u uw eigen droomhuis kunt realiseren.

Op www.nieuwbouw-huysackers.nl vindt u informatie over de 23 nieuwe particuliere bouwkavels die de gemeente in november 2019 in de markt heeft gezet. De 18 kavels die al eerder beschikbaar kwamen, zijn verkocht of onder optie. U vindt er ook actuele informatie over de beschikbaarheid van de projectwoningen (koop en huur) van projectontwikkelaar Floreffe.

Beschikbare informatie

Toelichting inrichtingsplan openbaar gebied Huysackers

Het concept-ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte in Huysackers (PDF, 4.7 MB) ligt ter inzage van 20 januari tot en met 2 maart. De aanleg van de openbare ruimte voeren we uit in fasen, afhankelijk van de woningbouw. De start is naar verwachting half 2021. Huysackers wordt een dorp met een duidelijke Brabantse kwaliteit. Met gebakken bestratingsmateriaal in de wegen en voetpaden. In verschillende maten, kleuren en legverbanden voor de rijbaan, het trottoir en parkeren. (Grijze) betonbanden scheiden de verschillende verhardingen en verduidelijken de verschillende functies van het openbaar gebied.

Veel groen en bomen

Naast verharding is er veel aandacht voor planten en bomen, in verschillende soorten om ook de biodiversiteit te stimuleren. Langs de oude weg de Roskam en in het centrum van het dorp aan de Brink komen rijen hoge bomen. Bomen in de woonstraten planten we ‘verstrooid’, op niet regelmatige afstanden. Afhankelijk van de ruimte komen hier kleinere of grote boomsoorten. Rondom Huysackers wordt een gevarieerd Kempisch landschap aangelegd.

Bijzondere plekken

Daarnaast zijn er karakteristieke plekken die verwijzen naar de traditionele Kempische dorpen. Denk hierbij aan de Brink, het erf en het hof. Rond het dorp gaan we het landschap inrichten met functies als spelen, wandelen en waterberging. Een aantal bijzondere plekken markeren we met opvallend bestratingsmateriaal, straatverlichting, straatmeubilair of een (kunst)object.

Duurzaamheid en water

In Huysackers is veel aandacht voor duurzaamheid. Het dorp krijgt geen gasleiding en de woningen wekken hun eigen energie op. Het zichtbaar afvoeren van regenwater is een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Er komt geen hemelwaterriolering. Al het regenwater wordt opgevangen en bovengronds afgevoerd en geborgen in waterbergingen aan de rand van het dorp. We combineren de waterberging met spelen, zodat jongeren ervan leren.

In de folder Huysackers, omgaan met regenwater (PDF, 3.1 MB) leest u hoe u regenwater in de tuin kunt bergen en gebruiken.

Materialen

Ook de materialen in het openbaar gebied zijn duurzaam. De bestrating van gebakken materiaal en natuursteen heeft een lange levensduur en is herbruikbaar. Daarnaast passen we duurzaam hout toe in bijvoorbeeld straatmeubilair en speelvoorzieningen. De masten en armaturen van de straatverlichting hebben een klassieke, dorpse uitstraling, maar zijn ook modern en duurzaam.

Reageren

Iedereen kan tijdens de inzageperiode de plannen bekijken en erop reageren. Stuur uw reactie per post naar de afdeling Beheer en realisatie, cluster Planvorming of met een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl. Vermeld altijd: reactie inrichtingsplan Huysackers. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het cluster Planvorming, bereikbaar via telefoonnummer 14 040.

Mogelijkheden rondom Huysackers

Ook in de groene omgeving rondom Huysackers bieden we ruimte aan projectbouw, particuliere bouwkavels en CPO-initiatieven (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). 

CPO-initiatieven rondom Huysackers

In Zilverackers verwelkomen we innovatieve woonideeën. In het gebied rondom Huysackers is er ruimte voor het experiment. Wat je hier met elkaar kunt bouwen, ligt niet vast. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Onder andere innovatie, duurzaamheid en ontmoeting vinden we belangrijk. Wonen in de natuur, aan een gezellig 'dorpsplein', langs de bosrand of in het beekdal; er is van alles mogelijk.

Stelt u zich eens voor: hier wonen straks gezinnen die samen willen delen, 'empty nesters' die lekker rustig en groen willen wonen, stellen die high tech willen wonen en werken of mensen die samen een hobby, een levensfase of een levensvisie delen. Er is ook plek voor kleine ondernemers. Noem maar op. U mag het zeggen: hoe wilt u wonen in Zilverackers? Bekijk de inmiddels aangemelde bouwgroepen op www.zilverackers.nl.

In de ontwikkelvisie Zilverackers leest u meer over de kernkwaliteiten van het gebied, de mogelijke bouwplekken en over ons uitgangspunt 'Vastleggen wat nodig is, loslaten wat kan'.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek