Omgevingswet

Op dit moment zijn er veel wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. De Omgevingswet, die per 1 januari 2024 van kracht is, brengt daar verandering in. Dit is namelijk één wet die alle wetten op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt.