Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

Gebouwen moeten veilig, gezond, bruikbaar en duurzaam zijn. Met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verbetert de bouwkwaliteit en is er meer controle tijdens de bouw. Voor bepaalde eenvoudigere bouwwerken verdwijnt de technische bouwvergunning. In plaats daarvan doet u een bouwmelding.

Ook zet u een kwaliteitsborger in die van plan tot oplevering meekijkt en controleert. Dit is een onafhankelijke controleur. Zo worden alle technische eisen gecheckt, precies op het moment dat het kan én nodig is. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft u als opdrachtgever meer bescherming.

Bouwmelding en kwaliteitsborger

Wilt u gaan bouwen, dan moet u bij de gemeente nagaan of het past binnen het omgevingsplan. Hier kunnen regels in staan die het bouwen verbieden, bijvoorbeeld om planten en dieren te beschermen. Het kan zijn dat u hiervoor een niet-technische bouwvergunning nodig heeft. Het kan zijn dat u daarnaast nog een technische bouwvergunning nodig heeft. Maar voor bepaalde eenvoudige bouwwerken, zoals een woonhuis, fietsbrug of bedrijfshal, hoeft u geen technische bouwvergunning meer aan te vragen. In plaats daarvan moet u een bouwmelding doen bij de gemeente. U kunt het beste een omgevingsoverleg aanvragen om door ons te laten beoordelen of en welke vergunningen en meldingen nodig zijn.

De controle van de bouwmelding wordt gedaan door een kwaliteitsborger. Deze onafhankelijke controleur checkt niet alleen uw plannen, maar zorgt er ook op de bouwplaats voor dat alles gaat volgens de bouwtechnische regels. Via het Register Kwaliteitsborging vindt u een overzicht van kwaliteitsborgers.

Betere kwaliteit, minder risico

Door tijdens het hele bouwproces te controleren, ontstaan er minder fouten. Minder fouten betekent ook minder kosten voor herstelwerk. En gaat er toch iets mis? Onder de Wkb zijn aannemers langer verantwoordelijk voor hun eigen fouten en de gebreken die daaruit volgen. Denk aan brandonveilige constructies, te weinig isolatie of slecht werkende ventilatie. Ook als u deze fouten of gebreken pas na de oplevering ontdekt. Als opdrachtgever loopt u dus minder risico.

Uitbreiding van de Wkb

De Wkb geldt niet direct voor alle gebouwen, maar gaat in fases in. De wet geldt eerst voor nieuwe gebouwen in de zogenoemde gevolgklasse 1. Dit zijn gebouwen met beperkt risico, zoals woningen en eenvoudige bedrijfspanden. In ons stappenplan bouwen onder de Wkb hebben wij voor u op een rijtje gezet wat u moet doen als u een bouwmelding moet doen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek