Stappenplan Wkb

Als uit het omgevingsoverleg of de vergunningcheck is gebleken dat u een bouwmelding moet doen dan kunt u ons stappenplan doorlopen.

Weet u nog niet of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen? Lees dan eerst de pagina Omgevingsoverleg, hier helpen wij u verder op weg. Wilt u zelf meer uitzoeken, dan kunt u ook gebruik maken van het landelijke Omgevingsloket.

Stap 1: Zoek een kwaliteitsborger

U moet een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Deze controleur kijkt van plan tot oplevering mee met de bouw en controleert. In een risicobeoordeling legt de kwaliteitsborger vast wat de bouwrisico’s zijn van uw plannen. Hierbij wordt rekening houden met risico’s vanuit de omgeving. Dit noemen we de bijzondere lokale omstandigheden. In Veldhoven zijn dit de volgende:

In een borgingsplan geeft de kwaliteitsborger aan wat er moet gebeuren, zodat uw bouwproject uiteindelijk aan alle technische bouwregels voldoet. Via het Register Kwaliteitsborging vindt u een overzicht van kwaliteitsborgers. U kiest een kwaliteitsborger vóór u aan de slag gaat.

Tip

Heeft u een (niet-technische) vergunning nodig voor het bouwwerk? Vraag deze dan eerst aan. Zo voorkomt u mogelijk onnodige uitwerkingskosten.

Stap 2: Bouwmelding

Met de risicobeoordeling en het borgingsplan van de kwaliteitsborger moet u een bouwmelding doen bij de gemeente. Dit mag ook uw architect, adviseur of aannemer doen. Een bouwmelding doet u via het Omgevingsloket. Hier kiest u de volgende activiteit: Bouwactiviteit (technisch) - melding (Rijk). Bij de melding geeft u aan met welke kwaliteitsborger u samenwerkt.

Tip

De bouwmelding moet uiterlijk 4 weken voor u met de bouw start bij de gemeente binnen zijn. Zonder deze melding mag u niet beginnen. Maar doe de melding ook niet te vroeg: de bouwmelding is een jaar geldig. Bent u dan niet begonnen met bouwen? Dan moet u een nieuwe melding doen en gaat de 4 weken wachttijd opnieuw in.

Stap 3: Startbouw

Twee dagen voordat er gestart wordt met bouwen, heeft u de informatieplicht om dit door te geven aan de gemeente. Ook dit doet u via Omgevingsloket. Hier kiest u de volgende activiteit: Bouwactiviteit (technisch) - informatieplicht (Rijk).

Tijdens het bouwen of verbouwen zal de kwaliteitsborger de bouw controleren. Hij of zij kijkt of alles volgens de bouwtechnische regels verloopt. Als de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Stap 4: Gereedmelding

Als het bouwproject klaar is en aan alle bouwtechnische regels voldoet, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Deze verklaring stuurt u samen met het dossier dat de aannemer heeft gemaakt als gereedmelding naar de gemeente. Deze gereedmelding moet uiterlijk twee weken voor u het gebouw wilt gebruiken helemaal in orde zijn. Ook dit doet u via het Omgevingsloket. Hier kiest u de volgende activiteit: Bouwactiviteit (technisch) - melding (Rijk). Twee weken na de gereedmelding mag u het nieuwe project in gebruiknemen. Een gereedmelding is niet hetzelfde als de oplevering door de aannemer.

Stap 5: Einde bouw

Een werkdag na het einde van de bouwwerkzaamheden heeft u de informatieplicht om dit door te geven aan de gemeente. Ook dit doet u via Omgevingsloket. Hier kiest u de volgende activiteit: Bouwactiviteit (technisch) - informatieplicht (Rijk).

Overzicht van melding- en informatieplicht Wkb
Wat moet ik doen? Wanneer?
Melding bouwactiviteit (meldingsplicht) 4 weken voordat de bouw begint
Start bouw-melding (informatieplicht) 2 dagen voordat de bouw begint
Gereed bouw-melding (meldingsplicht) 2 weken voor ingebruikname
Einde bouwwerkzaamheden (informatieplicht) 1 werkdag na het einde

Het proces van de meldingen staat beschreven in in de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Op de pagina Wkb vindt u meer algemene informatie over de wet.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek