Participatie bij initiatieven

De gemeenteraad heeft in april 2023 kaders voor participatie bij ruimtelijke initiatieven vastgesteld. Het doel is dat initiatiefnemers van een (bouw)plan de omgeving tijdig betrekken bij het plan. Hierdoor worden plannen beter. En eventuele weerstand minder. 

Dit betekent dat we initiatiefnemers vragen om een omgevingsdialoog te houden. Afhankelijk van de complexiteit en impact van het plan varieert die omgevingsdialoog van een eenvoudig burenakkoord tot een uitgebreide participatie. In het document Participatie onder de Omgevingswet (PDF, 3.3 MB) leest u meer. De informatie over participatie wordt nog uitgebreid.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek