Omgevingsvisie

De wereld om ons heen verandert. Tal van ontwikkelingen zorgen ervoor dat ook de leefomgeving in transitie is. Denk aan de woningbouw om de groeiende vraag naar woningen op te vangen, de toekomst van de stadscentra zoals het Citycentrum en de vele ontwikkelingen op gebied van mobiliteit en werken, zoals dagelijks zichtbaar en voelbaar op De Run en Habraken. En wat te denken van de energietransitie, die ervoor gaat zorgen dat woningen en kantoren moeten worden verduurzaamd en schone energie meer lokaal moet worden opgewekt.

Deze ontwikkelingen met impact op de fysieke leefomgeving roepen vragen op, maar brengen ook kansen met zich mee. Om zoveel mogelijk zelf invulling te geven aan onze eigen leefomgeving heeft de gemeente samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke (keten)partners de omgevingsvisie opgesteld. In deze omgevingsvisie hebben we verschillende ontwikkelingen naast elkaar gezet en vertaald in een koers voor onze gemeente.

Bekijk hier de Omgevingsvisie Veldhoven, stad van dorpen in het hart van Brainport

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek