Omgevingswet

Op dit moment zijn er veel wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. De Omgevingswet, die per 1 januari 2024 van kracht is, brengt daar verandering in. Dit is namelijk één wet die alle wetten op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Dit is alles wat u ziet, voelt en ruikt. Bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren en bossen. Deze leefomgeving moet veilig en gezond zijn, maar tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling.

Alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving komen samen in één wet: de Omgevingswet. U kunt hierdoor in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven en treedt op 1 januari 2024 in werking.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U bent initiatiefnemer
U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een hek wilt laten plaatsen om uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe landelijke Omgevingsloket.

U bent belanghebbende
U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek