Slopen en asbest verwijderen

Gaat u slopen, breken, bouwen of verbouwen? Komt daarbij meer dan 10 m3 sloopafval vrij en/of gaat u asbest of asbesthoudende materialen verwijderen? Dan moet u 4 weken van tevoren een sloopmelding bij de gemeente indienen. Informeer ook uw buren tijdig over uw plannen.

Sloopmelding indienen

U dient een sloopmelding 4 weken van tevoren in via het Omgevingsloket Online. Na het indienen van een volledige melding ontvangt u van de gemeente een brief met de voorschriften.

Asbest verwijderen

Als u gaat (ver)bouwen of breken kan er asbest vrijkomen. Asbestvezels zijn kankerverwekkend. Als asbest breekt of afbrokkelt, komen deze vezels vrij. Op de Asbestwegwijzer kunt u nagaan waar mogelijk asbest in uw woning zit.

  • U mag als particulier zelf asbest verwijderen als het om maximaal 35 m2 aan geschroefde asbestplaten of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking gaat
  • In alle andere gevallen (meer dan 35 m2 of andere asbesttoepassingen) moet een gecertificeerd bedrijf vooraf een onderzoek uitvoeren. Ook de verwijdering moet door een gecertificeerd bedrijf worden gedaan

Particulieren kunnen op afspraak asbest inleveren bij de Milieustraat. Het asbest moet deugdelijk dubbel zijn verpakt in plastic (ten minste 0,2 mm dik), in hoeveelheden van maximaal 2 m3. Materialen die lijken op asbest, zoals bijvoorbeeld cementgolfplaten, moeten op dezelfde wijze worden aangeboden.

Asbest dak

Heeft u een asbest dak? Dan moet u dit vóór 1 januari 2025 verwijderen. Met deze maatregel wil de Rijksoverheid mogelijke gezondheidsrisico’s beperken.

U mag als particulier zelf het asbest dak verwijderen als het gaat om maximaal 35 m2 geschroefde of losliggende asbest golfplaten.

  • Stuur voor u begint een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl met als onderwerp ‘asbestsanering particulier’
  • Vermeld uw adresgegevens en de geplande datum van sanering
  • Stuur enkele digitale foto’s mee van het te saneren dak
  • U ontvangt een brief met informatie over het veilig verwijderen van de golfplaten
  • Het asbest levert u op afspraak in bij de Milieustraat, verpakt in ten minste 0,2 mm dik plastic, in hoeveelheden van maximaal 2 m3

Wilt u 35 m2 of meer golfplaten verwijderen dan moet u een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf inschakelen. Kijk hiervoor op www.ascert.nl.

Prijs

Een sloopmelding is gratis. Voor sloopwerkzaamheden, asbestonderzoek en asbestverwijdering berekenen de bedrijven die u inschakelt uiteraard wel kosten.

Melding mobiele puinbreker

Gebruikt u een mobiele puinbreker? Dien dan via het Omgevingsloket Online ook een melding 'Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval' in. Dit moet 2 weken van tevoren. De melding is gratis.

Risicovol of groot sloopproject

Bij risicovolle sloopwerkzaamheden moet u ook een sloopveiligheidsplan hebben. Bij grotere sloopprojecten kan een akoestisch onderzoek of een trillingsonderzoek vooraf noodzakelijk zijn.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek