Slopen en asbest verwijderen

Gaat u slopen, breken, bouwen of verbouwen? Dan kan het zijn dat u dit moet melden bij de gemeente. U leest hieronder wanneer en hoe u dit moet doen. Belangrijk is om ook uw buren op tijd te informeren over uw plannen.

Wanneer moet ik een sloopmelding indienen bij de gemeente? 

In de volgende gevallen moet u uw plannen melden bij de gemeente:

 • Als er meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt;
 • Als u asbest of asbesthoudende materialen gaat verwijderen;
 • Als u een mobiele puinbreker gaat gebruiken;
 • Als het om een pand gaat van vóór bouwjaar 1994 (u dient in dit geval ook een asbestinventarisatierapport aan te leveren).

Hoe dien ik een sloopmelding in?

U dient een sloopmelding 4 weken van tevoren in via het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Heeft u de volledige melding ingediend? Dan ontvangt u van ons een brief met de regels die u moet volgen.

Gebruikt u bij het slopen een mobiele puinbreker? Dien dan via het Omgevingsloket ook een melding 'Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval' in. Dit moet 2 weken van tevoren. Beide meldingen zijn gratis.

Asbest verwijderen

Particulieren mogen onder bepaalde voorwaarden zelf asbest verwijderen. Het asbestmateriaal moet dan aan de volgende eisen voldoen:

 • Het mag maximaal 35m² van het kadastraal perceel zijn
 • Het asbest is niet beschadigd of gebroken
 • Het asbest is van het type hechtgebonden, zoals:
  • geschroefde platen, bijvoorbeeld golfplaten op een schuur
  • losse materialen, zoals plantenbakken of vensterbanken
  • vloerzeil of -tegels die niet zijn verlijmd met de vloer

Voldoet het materiaal dat u wilt verwijderen niet aan deze eisen? Is het asbest bijvoorbeeld beschadigd, gaat het om isolatiemateriaal of spuitasbest? Dan is er een groot risico op het vrijkomen van asbestvezels. In dit geval moet u een gecertificeerd bedrijf inschakelen.

Doe een sloopmelding voordat u asbest verwijdert

Wilt u asbest (laten) verwijderen? Dan heeft u eerst een geaccepteerde sloopmelding nodig. U kunt een sloopmelding asbest doen via het Omgevingsloket. Plan goed in wanneer u de melding doet, want u mag pas beginnen als de sloopmelding geaccepteerd is. U krijgt binnen vijf werkdagen na uw melding een reactie.

Voor een melding zijn de volgende gegevens nodig:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • De slooplocatie
 • Het aantal m² asbest dat u wilt verwijderen
 • De locatie van het asbest
 • Foto’s en een overzichtstekening
 • De datum waarop u het asbest wilt verwijderen
 • Een asbestinventarisatie en sloopveiligheidsplan als een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf het asbest verwijdert. Verwijdert u het asbest zelf? Dan heeft u geen asbestinventarisatierapport nodig.

Nadat u de melding heeft gedaan ontvangt u een brief. Hierin staat of u wel of geen toestemming krijgt voor het zelf verwijderen van het asbestmateriaal.

Let op:

 • Heeft u toestemming? Dan kunt u zelf aan de slag. Volg de instructies in de brief.
 • Heeft u geen toestemming? In de brief wordt aangegeven wat u moet doen. Soms is er meer informatie nodig om de sloopmelding compleet te maken. Of u moet een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Inleveren asbest

Maak voor het inleveren van asbest een afspraak bij de Milieustraat, via telefoonnummer 040 - 25 84 333. U verpakt het asbest in ten minste 0,2 mm dik plastic, in hoeveelheden van maximaal 2 m3. Materialen die lijken op asbest, zoals cementgolfplaten, moet u op dezelfde manier aanbieden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over asbest op de Asbestwegwijzer of op de website van Milieu Centraal. Er is een stimuleringslening die u mogelijk kunt inzetten voor het verwijderen van asbest.

Prijs

 • Een sloopmelding is gratis. Ook een melding mobiele puinbreker is gratis.
 • Natuurlijk betaalt u wel kosten aan bedrijven die u inschakelt voor hulp en advies.
 • Asbest inleveren bij de milieustraat: alleen particulieren kunnen hier maximaal 2 m3 asbest gratis inleveren.

Risicovol of groot sloopproject

Bij risicovolle sloopwerkzaamheden moet u ook een sloopveiligheidsplan hebben. Bij grotere sloopprojecten kan vooraf een akoestisch onderzoek of een trillingsonderzoek nodig zijn.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek