Slopen en asbest verwijderen

Gaat u slopen, breken, bouwen of verbouwen? Komt daarbij meer dan 10 m3 sloopafval vrij en/of gaat u asbest of asbesthoudende materialen verwijderen? Dan moet u 4 weken van tevoren een sloopmelding bij de gemeente indienen. Informeer ook uw buren tijdig over uw plannen.

Sloopmelding indienen

U dient een sloopmelding 4 weken van tevoren in via het Omgevingsloket Online. Na het indienen van een volledige melding ontvangt u van de gemeente een brief met de regels.

Asbest verwijderen

Bij (ver)bouwen of breken kunnen er asbestvezels vrijkomen als asbest breekt of afbrokkelt. Deze leveren risico op voor de gezondheid.

  • U mag als particulier zelf asbest verwijderen (maximaal 35 m2 aan geschroefde/losliggende asbestplaten of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking)
  • In alle andere gevallen moet een gecertificeerd bedrijf vooraf een onderzoek uitvoeren en ook de verwijdering doen.

Kijk voor meer informatie over asbest op de Asbestwegwijzer of op de website van Milieu Centraal.

Er is een stimuleringslening die u mogelijk kunt inzetten voor het verwijderen van asbest.

Asbest dak verwijderen en inleveren bij de milieustraat: hoe werkt het?

  • Stuur voor u begint een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl met als onderwerp ‘asbestsanering particulier’
  • Vermeld uw adresgegevens en de geplande datum van sanering en stuur enkele digitale foto’s mee van het te saneren dak
  • U ontvangt een brief met informatie over het veilig verwijderen van de golfplaten
  • Maak voor het inleveren van asbest een afspraak bij de milieustraat, via telefoonnummer 040 - 25 84 333. U verpakt het asbest in ten minste 0,2 mm dik plastic, in hoeveelheden van maximaal 2 m3. Materialen die lijken op asbest, zoals cementgolfplaten, moet u op dezelfde manier aanbieden.

Prijs

  • Een sloopmelding is gratis. Uiteraard betaalt u wel kosten aan de bedrijven die u inschakelt voor hulp en advies.
  • Asbest inleveren bij milieustraat: particulieren kunnen hier maximaal 2 m3 asbest gratis inleveren. Bekijk wel eerst bovenstaande regels.

Melding mobiele puinbreker

Gebruikt u een mobiele puinbreker? Dien dan via het Omgevingsloket Online ook een melding 'Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval' in. Dit moet 2 weken van tevoren. De melding is gratis.

Risicovol of groot sloopproject

Bij risicovolle sloopwerkzaamheden moet u ook een sloopveiligheidsplan hebben. Bij grotere sloopprojecten kan vooraf een akoestisch onderzoek of een trillingsonderzoek nodig zijn.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek