Bodeminformatie

De gemeente heeft veel informatie over de bodem. U kunt bodemkwaliteitskaarten bekijken of historische gegevens opvragen. Als u een verontreiniging van de bodem waarneemt of vermoedt, kan de gemeente u informeren over wat u moet doen.

Nota bodembeheer

In de nota Bodembeheer (PDF, 1.9 MB) staan de beleidsregels voor het toepassen van grond in grondwerken (zoals het aanleggen van een wal) binnen de gemeente. In de nota Bodembeheer is de volgende informatie opgenomen:

Bodemkwaliteitskaart

In de nota Bodembeheer is een bodemkwaliteitskaart opgenomen. Hierin vindt u de bodemkwaliteit op verschillende locaties in de gemeente. Voor alle deelgebieden in de gemeente Veldhoven geldt dat de bodem de kwaliteit ‘achtergrondwaarde’ heeft. Plaatselijk kan de bodemkwaliteit echter afwijken.

Historische gegevens

De gemeente heeft dankzij bodemonderzoeken heel veel informatie over de bodem. Professionele partijen kunnen een omgevingsrapportage met historische gegevens opvragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente. 

Prijs

Een omgevingsrapportage met historische gegevens kost € 30,40.

Wilt u hierna nog aanvullende informatie ontvangen of een bodemonderzoek inzien? Maak dan alsnog een afspraak met de gemeente. Voor meer historische informatie kunt u terecht bij de Provincie Noord-Brabant.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek