Planschade

Als de gemeente een bestemmingsplan verandert, bijvoorbeeld door een herziening, wijziging of afwijking, dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt in de vorm van een waardedaling van uw woning of verlies van inkomen. Deze schade noemen we planschade. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen. Niet alle schade wordt vergoed.

Voorwaarden

  • Er geldt een eigen risico van 2 procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de woning (bij waardevermindering). Dit laatste zolang de waardevermindering niet het gevolg is van de bestemming van uw onroerende zaak of de regels die daarop betrekking hebben
  • De indieningstermijn is 5 jaar gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade, bijvoorbeeld een bestemmingsplan, onherroepelijk (definitief) is geworden. U kunt uw aanvraag voor een tegemoetkoming bij de gemeente indienen vanaf het moment dat de ruimtelijke maatregel onherroepelijk is

Aanvragen tegemoetkoming planschade

Een tegemoetkoming voor planschade kunt u via het aanvraagformulier Tegemoetkoming planschade (PDF, 92.7 kB) indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven.

Prijs

Soort aanvraag Prijs
In behandeling nemen van de aanvraag tegemoetkoming planschade € 300,00

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeenteraad heeft op 16 december 2008 de Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade vastgesteld. Hierin kunt u vinden hoe de gemeente te werk gaat nadat zij een verzoek heeft ontvangen.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek