Bestemmingsplannen

 • Bestemmingsplannen, overzicht

  Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Veldhoven.

 • Planschade

  Als de gemeente een bestemmingsplan verandert, dan kan het zijn dat u hierdoor schade lijdt. Soms kunt u een tegemoetkoming in de schade krijgen.

 • Principeverzoek wijziging bestemmingsplan

  Passen uw bouw- of verbouwplannen niet binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek indienen tot afwijking of herziening van het bestemmingsplan.

 • Procedure bestemmingsplan

  Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.