Principeverzoek wijziging bestemmingsplan

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? En passen uw wensen niet binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek tot afwijking of herziening van het bestemmingsplan indienen. Mogelijk heeft u te maken met een principeverzoek.

Wij adviseren om uw (concept)plannen eerst door ons te laten beoordelen met een vooroverleg. Wij beoordelen dan welke vervolgprocedure er nodig is. Als het gaat om een principeverzoek, dan hoort u dit vanzelf en vragen wij u om een principeverzoek in te dienen.

Principeverzoek indienen

Het principeverzoek moet de volgende informatie hebben:

 • Een goede omschrijving van de door u gewenste (bedrijfs-)activiteiten
 • Een duidelijke kaart met daarop schematisch de gewenste plattegrond
 • De kadastrale gegevens of het adres van het perceel of gebouw

Extra informatie nodig voor woningbouwinitiatieven

Gaat uw principeverzoek over een woningbouwinitiatief? Dan hebben we extra informatie nodig. Bekijk de toelichting extra informatie principeverzoek voor woningbouwinitiatieven (PDF, 82.8 kB)

 • De doelgroep(en) van de woning(en)
 • De oppervlakte(n) van de woning(en) onderbouwd met een duidelijke plattegrond van de woning zelf
 • De prijsklasse(n) van de woning(en) (goedkoop, middelduur of duur) en of deze bestemd zijn voor de huur- en/of koopsector (per woning aangeven)
 • Aantal nultreden woningen
 • Aantal NOM-woningen
 • Aantal woningen die voldoen aan WoonKeur
 • Aantal woningen bestemd voor woonvormen met zorg
 • Een parkeerbalans (en inrichting van de parkeerplaatsen)

Extra gewenste informatie voor woningbouwinitiatieven

 • Een onderbouwing van de Brainport Principes
 • Uw ambities voor de thema’s: klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezonde stad, energietransitie, bestaand groen, bomen en landschapselementen

Zonder de ‘nodige informatie’ kunnen we het woningbouwinitiatief niet in behandeling nemen. Met de extra ‘gewenste informatie’ kunnen we het initiatief makkelijker beoordelen.

Behandeling van uw verzoek

Verschillende afdelingen (onder meer stedenbouw, economische zaken, verkeer, groen en milieu) bekijken uw principeverzoek. Hierbij houden we rekening met gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid. Aan het college wordt daarna gevraagd om een standpunt in te nemen.

Als het college positief beslist, is een procedure nodig om uw ontwikkeling mogelijk te maken. Dit kan een bestemmingsplanprocedure zijn of een uitgebreide omgevingsvergunningprodedure. Als het zover komt, dan leggen wij u de voor- en nadelen van beide procedures uit, zodat u een keuze kunt maken.

Aanpak woningbouwversnelling

De komende jaren moet de woningbouwproductie van Veldhoven verdubbeld worden naar 2.000 woningen zoals afgesproken in de regionale woondeal. Om dit voor elkaar te krijgen met onze huidige capaciteit, hebben we een ‘aanpak woningbouwversnelling’ vastgesteld.

Verzoek tot 20 woningen (standaardroute)

Als gevolg van deze aanpak worden verzoeken voor initiatieven met minder dan 20 woningen op 2 momenten in het  jaar - in maart en september - in behandeling genomen. Na de behandeling neemt het college een standpunt in en besluit of medewerking wordt verleend aan het initiatief. Bij een positief standpunt hoort u binnen 4 weken, na uw bericht om verder te willen met het plan, wanneer we samen met u het vervolgtraject opstarten. 

Verzoek voor 20 tot 40 woningen (route woningbouwversnelling)

Verzoeken voor initiatieven vanaf 20 woningen beoordelen we aan de hand van een aantal criteria. Op basis daarvan besluiten we of het initiatief het reguliere traject of het traject woningbouwversnelling gaat volgen.

Kansrijke initiatieven vanaf 40 woningen

Kansrijke verzoeken voor initiatieven vanaf 40 woningen volgen altijd het traject van de woningbouwversnelling. Dit houdt in dat het verzoek in één van de komende jaren wordt opgenomen in de planning om dan een versneld woningbouwtraject in te gaan om het initiatief uit te gaan voeren.

Prijs

Behandeling principeverzoek Prijs
Leges vooroverleg omgevingsvergunning  € 100,00
Principeverzoek € 800,00
Totale prijs behandelen principeverzoek € 900,00

Ook aan de verschillende procedures die kunnen volgen op een principeverzoek zijn kosten verbonden. De kosten zijn afhankelijk van de te doorlopen procedure. We berekenen deze kosten voor u. 

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek