Principeverzoek wijziging bestemmingsplan

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Dan moet u ook rekening houden met het bestemmingsplan. Passen uw wensen niet binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u vragen of u mag afwijken van het bestemmingsplan. Of vragen of het bestemmingsplan aangepast kan worden. In zo’n geval doet u een principeverzoek. 

Wij adviseren om uw (concept)plannen eerst door ons te laten bekijken. Dat kan via een vooroverleg. Wij beoordelen dan welke vervolgprocedure er nodig is. Als het nodig is, vragen wij u om een principeverzoek in te dienen.

Principeverzoek indienen

In het principeverzoek moet de volgende informatie staan:

Extra nodige informatie voor woningbouwinitiatieven

Gaat uw principeverzoek over woningbouw? Dan hebben we extra informatie nodig. Bekijk de toelichting extra informatie principeverzoek voor woningbouwplannen (PDF, 114.9 kB)

  • De doelgroep(en) van de woning(en)
  • De oppervlakte(n) van de woning(en) onderbouwd met een duidelijke plattegrond van de woning zelf
  • De prijsklasse(n) van de woning(en) (goedkoop, middelduur of duur) en of deze bestemd zijn voor de huur- en/of koopsector (per woning aangeven)
  • Aantal nultreden woningen
  • Aantal NOM-woningen
  • Aantal woningen die voldoen aan WoonKeur
  • Aantal woningen bestemd voor woonvormen met zorg
  • Een parkeerbalans (en inrichting van de parkeerplaatsen) volgens de uitgangspunten uit de Parkeernormennota 2021 (PDF, 1.1 MB)

Extra gewenste informatie voor woningbouwplannen

  • Een onderbouwing van de Brainport Principes
  • Uw ambities voor de thema’s: klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezonde stad, energietransitie, bestaand groen, bomen en landschapselementen

Zonder de ‘nodige informatie’ kunnen we uw plannen voor woningbouw niet behandelen. Met de extra ‘gewenste informatie’ kunnen we uw plannen makkelijker beoordelen.

Hoe we uw verzoek behandelen

We beoordelen alle ruimtelijke plannen. Daarbij is het hoofddoel om te bepalen of uw plan past bij onze omgevingsvisie en of het kansrijk is om verder te ontwikkelen. De beoordeling geeft dus antwoord op de vragen ‘willen we dit?’ en ‘willen we dit op deze plek? Daarnaast bepalen we de vervolgaanpak van uw verzoek.

Is uw plan wenselijk? Dan bespreken  we welke voorwaarden nodig zijn om uw plan mogelijk te maken. We kijken dan onder andere naar stedenbouw, economische zaken, verkeer, groen en milieu. Hierna besluit het college over uw plan en de eventuele voorwaarden.

Als het college positief beslist, is een proces nodig om uw ontwikkeling mogelijk te maken. Dit kan een bestemmingsplanprocedure zijn of een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure. Als het zover komt, dan leggen wij u de voor- en nadelen van beide processen uit, zodat u een keuze kunt maken.

Aanpak woningbouwversnelling

De komende jaren moeten er 2.000 woningen in Veldhoven bijkomen. Dit is afgesproken in de regionale woondeal. Om dit voor elkaar te krijgen met het huidige aantal medewerkers, hebben we een ‘aanpak woningbouwversnelling’ vastgesteld.

Verzoek tot 20 woningen (standaardroute)

Verzoeken voor initiatieven met minder dan 20 woningen behandelen we 2 keer per jaar. Beslist het college positief? Dan vragen we u of u verder wilt met het plan. Reageert u positief? Dan hoort u binnen 4 weken wanneer we samen met u het vervolgtraject opstarten.

Verzoek voor 20 tot 40 woningen (route woningbouwversnelling of procedure omgevingsvergunning)

Initiatieven vanaf 20 woningen beoordelen we aan de hand van een aantal criteria. Op basis daarvan besluiten we of het initiatief het reguliere traject of het traject woningbouwversnelling gaat volgen.

Kansrijke plannen vanaf 40 woningen

Kansrijke verzoeken voor initiatieven vanaf 40 woningen volgen altijd het traject van de woningbouwversnelling. Dit houdt in dat we het verzoek in de planning zetten voor één van de komende jaren. Uitvoeren van de plannen gaat daarna via een versneld woningbouwtraject.

Prijs

Behandeling principeverzoek Prijs
Leges vooroverleg omgevingsvergunning  € 100,00
Principeverzoek € 800,00
Totale prijs behandelen principeverzoek € 900,00

Na een principeverzoek kunnen verschillende procedures volgen. Ook daaraan zijn kosten verbonden. Wij berekenen deze kosten voor u.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek