Starterslening

Op dit moment verstrekt de gemeente Veldhoven geen startersleningen. Het college onderzoekt op dit moment de mogelijkheden. Vóór de zomer komt hierover meer duidelijkheid.

Gemeente Veldhoven heeft vanaf 2007 startersleningen verstrekt. Hiermee werden veel jonge starters geholpen bij de aankoop van hun eerste woning. In 2015 is hieraan een einde gekomen in verband met gewijzigde omstandigheden.

Eind 2018 echter heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd om de mogelijkheden voor startersleningen, als onderdeel van een onderzoek naar verbetering van de positie van starters in Veldhoven, opnieuw te bezien. Het college brengt deze mogelijkheden vóór de zomer 2019 in beeld.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek