Omgevingsvergunning

Wilt u iets bouwen, verbouwen of slopen? Een boom in uw tuin kappen? Een reclamebord bij uw bedrijf zetten? Het kan zijn dat u daarvoor een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt dat eerst controleren. Is een omgevingsvergunning nodig? Dan vraagt u deze aan in het Omgevingsloket Online van de Rijksoverheid.

Aanpak

  1. Ga met de vergunningscheck na of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
  2. Bespreek uw plannen met de buren. Ook als u vergunningvrij mag (ver)bouwen.
  3. Advies: laat uw (concept)plannen door ons beoordelen via een vooroverleg. Dit geldt vooral als u grote bouwplannen heeft.
  4. Bekijk in het Bestemmingsplan wat er gebouwd mag worden.
  5. Hebt u een omgevingsvergunning nodig? Vraagt deze aan via het Omgevingsloket Online. Om in te loggen hebt u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig.

Prijs

De gemeente behandelt uw aanvraag omgevingsvergunning. Hiervoor moet u een vergoeding betalen. In vaktaal heet die vergoeding ‘leges’ (u spreekt dit uit als ‘lee-zjes’). Ook als wij de vergunning weigeren moet u die vergoeding betalen. De totaalprijs hangt af van verschillende zaken. Informatie hierover staat in de legesverordening (bekijk de bijlage bij de legesverordening, hoofdstuk 3 omgevingsvergunning).

Korting

U krijgt korting op de leges van een omgevingsvergunning als u:

  • uw aanvraag compleet indient;
  • er een burenakkoord bij doet;
  • de bouw start ná de vergunningverlening.

Uw aanvraag behandelen

Meestal geldt de standaard aanvraagprocedure. Deze duurt maximaal 8 weken. Voor ingewikkelde aanvragen is er een uitgebreide procedure. Deze duurt maximaal 6 maanden. Meer informatie hierover staat in de folder Aanvraag omgevingsvergunning ingediend… en nu? (PDF, 295.8 kB).

Start en gereedmelding bouw doorgeven

(Ver)bouwt u met een vergunning? Dan moet u bij de gemeente melden wanneer het werk begint. En ook wanneer het klaar is. Een ambtenaar bouwtoezicht/handhaving controleert de voorwaarden die in de vergunning staan. Hij kan hiervoor de bouwplaats bezoeken. U kunt de start en gereedmelding van de bouw doorgeven met een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl.

Wet Bibob

Als wij uw aanvraag behandelen, kunt u te maken krijgen met een zogenoemd Bibob-onderzoek. Bibob is een afkorting van Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB). Het doel van deze wet is: voorkomen dat een gemeente ongewild strafbare feiten mogelijk maakt.

Andere vergunningen/meldingen

Controleer altijd of u nog een andere vergunning nodig heeft. Of iets officieel moet melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld:

  • Sloopmelding: als er meer dan 10 m3 bouw-/sloopafval ontstaat. En/of als er materiaal vrijkomt waar asbest in zit

Bedrijven kunnen daarnaast te maken krijgen met:

Tips

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek