Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan in het Omgevingsloket Online van de Rijksoverheid.

Vergunning nodig of niet

Check of u vergunningvrij mag bouwen of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen en bespreek uw plannen altijd met de buren

Vooroverleg: schriftelijke beoordeling bouwplannen

Wij adviseren u om uw (concept)plannen door ons te laten beoordelen via een vooroverleg.

Omgevingsvergunning aanvragen

Als uit de toetsing blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket Online. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig.

Prijs

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning bent u, ongeacht de uitkomst (vergunning of weigering), leges verschuldigd. De legeskosten zijn afhankelijk van veel factoren. U vindt de prijs in de legesverordening.

Kortingsregeling

De gemeente Veldhoven kent een kortingsregeling voor de leges van een omgevingsvergunning. De volgende kortingen worden toegepast:

  • Voeg bij de indiening van de aanvraag een burenakkoord toe
  • Start de bouw ná de vergunningverlening
  • Zorg ervoor dat u uw aanvraag volledig indient

Afhandeling

Meestal geldt de reguliere aanvraagprocedure met een behandeltermijn van maximaal 8 weken. Voor complexe aanvragen is er een uitgebreide procedure: maximaal 6 maanden. Meer informatie over de procedure en termijnen staat in de folder Aanvraag omgevingsvergunning ingediend… en nu? (PDF, 295.8 kB).

Start en gereedmelding bouw doorgeven

Als u (ver)bouwt met een vergunning moet u bij de gemeente melden dat de bouwwerkzaamheden starten en wanneer deze zijn afgerond. Een ambtenaar bouwtoezicht/handhaving controleert de voorwaarden die in de vergunning zijn vastgelegd. U kunt de start en gereedmelding van de bouw doorgeven via e-mail op omgevingsloket@veldhoven.nl.

Wet Bibob

Binnen de aanvraagprocedure kunt u te maken krijgen met een zogenaamd Bibob-onderzoek. Bibob staat voor Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB). Door deze wet kan de gemeente voorkomen dat ze ongewild strafbare feiten mogelijk maakt.

Overige vergunningen/meldingen

Doet u meer dan alleen het uitvoeren voor bouwwerkzaamheden, ga dan na of u nog een andere vergunning nodig heeft, bijvoorbeeld.

  • Sloopmelding: als er bij de verbouwing meer dan 10 m3 bouw-/sloopafval ontstaat en/of er asbesthoudend materiaal vrijkomt

Bedrijven kunnen daarnaast te maken krijgen met:

Tips

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek