Aanvraag omgevingsvergunning

Wilt u iets bouwen, verbouwen of slopen? Een boom in uw tuin kappen? Een reclamebord bij uw bedrijf zetten? Het kan zijn dat u daarvoor een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt dat eerst controleren. Is een omgevingsvergunning nodig? Dan vraagt u deze aan in het landelijke Omgevingsloket van de Rijksoverheid.

Aanpak

 1. Ga met de vergunningcheck na of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor de omgevingsplanactiviteit of technische bouwactiviteit, of dat u een technische melding moet doen voor de bouwactiviteit
 2. Bespreek uw plannen met de buren. Ook als u vergunningvrij mag (ver)bouwen
 3. Advies: laat uw (concept)plannen door ons beoordelen via een omgevingsoverleg. Dit geldt vooral als u grote bouwplannen heeft
 4. Bekijk in het omgevingsplan wat er gebouwd mag worden
 5. Heeft u een omgevingsvergunning of melding nodig? Vraag deze aan via het Omgevingsloket. Om in te loggen heeft u DigiD (particulieren) of e-Herkenning (bedrijven) nodig.

Omgevingsloket

 • Klik op aanvragen
 • Log in
 • Voeg het betreffende adres in
 • Kies de activiteit(en)

Bijvoorbeeld:

 • Bouwactiviteit (omgevingsplan) – Aanvraag vergunning (als de activiteiten passen binnen de regels van het omgevingsplan)
 • Afwijken van regels in het omgevingsplan – Aanvraag vergunning (als de activiteiten niet passen binnen de regels van het omgevingsplan)
 • Bouwactiviteit (technisch) – Aanvraag vergunning
 • Bouwactiviteit (technisch) – Melding

Prijs

De gemeente behandelt uw aanvraag omgevingsvergunning. Hiervoor moet u een vergoeding betalen (leges). Ook als wij de vergunning weigeren moet u die vergoeding betalen. De totaalprijs hangt af van verschillende zaken. Informatie hierover staat in de legesverordening.

Uw aanvraag behandelen

Meestal geldt de standaard aanvraagprocedure. Deze duurt maximaal 8 weken. Voor ingewikkelde aanvragen is er een uitgebreide procedure. U wordt hierover op de hoogte gesteld. Indien u hierover vragen heeft, neem dan contact met ons op via het verkorte telefoonnummer 14 040 of stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl.

Andere vergunningen/meldingen

Controleer via het landelijke Omgevingsloket altijd of u nog een andere vergunning nodig heeft. Of misschien iets officieel moet melden bij de gemeente. Bijvoorbeeld:

 • Sloopmelding: als er meer dan 10 m3 bouw-/sloopafval ontstaat. En/of als er materiaal vrijkomt waar asbest in zit

Bedrijven kunnen daarnaast te maken krijgen met:

Wet Bibob

Als wij uw aanvraag behandelen, kunt u te maken krijgen met een zogenoemd Bibob-onderzoek. Bibob is een afkorting van Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB). Het doel van deze wet is: voorkomen dat een gemeente ongewild strafbare feiten mogelijk maakt.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek