Djept

Locatie Djept is een van de locaties die de gemeenteraad heeft aangewezen voor tijdelijke huisvesting van urgenten waaronder statushouders, spoedzoekers en regulier woningzoekenden. Met het inzetten van deze locaties moet de druk op de woningmarkt afnemen.

Locatie

De tijdelijke wooneenheden worden geplaatst aan de Djept tussen de Heerbaan en de Polderstraat.

De locatie aan de Djept op een satelietfoto

Aantal woningen

  • 20 H-one woningen

Een voorbeeld van de H-one woningen

Stand van zaken

De bezwaarprocedure voor de vergunning van deze locatie is doorlopen. De vergunning is onherroepelijk geworden. De wooneenheden zijn inmiddels geplaatst en de komende periode zal Wooninc de wooneenheden bewoonbaar maken en het openbare gebied inrichten. Naar verwachting worden de eerste wooneenheden in het eerste kwartaal van 2018 verhuurd. (laatst aangepast: 7 december 2017)

Betrokken woningcorporatie

  • Wooninc.  Op hun website staat ook meer informatie over dit project. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek