Gebiedsontwikkeling Djept

De gemeente Veldhoven, Stayinc. en Woonbedrijf onderzoeken de mogelijkheden voor het ontwikkelen van woningen op de locatie tussen Heerbaan/Djept en Smelen/Traverse.

De gemeente Veldhoven en Stayinc. bezitten grond in het plangebied en willen hier woningen bouwen. Stayinc. is een dochteronderneming van Wooninc. en richt zich op het middenhuursegment. Woonbedrijf is eigenaar van het complex aan de rotonde bij de Heerbaan en is betrokken als samenwerkingspartner in het gebied.

Uitwerking gebiedsvisie

Welke mogelijkheden er zijn voor een landschapspark- en woningbouw, staat in de gebiedsvisie. Het college van burgemeester en wethouders stelde de visie vast op 13 april 2021. We zijn nu zover dat we de gebiedsvisie gaan uitwerken. Dit doen we samen met de aan- en omwonenden van het gebied.

Participatie

Voordat de ontwikkeling van het gebied van start gaat, willen we aan- en omwonenden bij de ontwikkeling betrekken. We hebben stedenbouwkundig- en architectenbureau FAAM architects gevraagd om deze momenten van participatie te organiseren. Er zijn meerdere momenten.

Juli 2021

We gingen met u in gesprek tijdens een buurtsafari (PDF, 75.1 kB). We luisterden naar u en we haalden uw inbreng op. In de analyse (PDF, 982.1 kB) (of in de tekstversie van de analyse (PDF, 756.4 kB)) kunt u de inbreng van de deelnemers teruglezen. 

November 2021

We lieten zien hoe we uw inbreng bij de buurtsafari vertaalden naar bouwstenen, tijdens een presentatie (PDF, 6.6 MB). Om te checken of we u goed hebben begrepen, of u zich erin herkent, zijn we in gesprek gegaan op de Uitwisselmarkt (PDF, 350.4 kB) in 2021. In 4 kramen (Stedenbouw, Sfeer, Groen, Verkeer) kreeg u uitleg over de bouwstenen en kon u uw mening en ideeën achterlaten. 

Maart 2022

We werkten alles uit in een plan dat we aan u presenteerden tijdens het derde participatiemoment (PDF, 181.3 kB). Dit plan is de stedenbouwkundige uitwerking voor het plangebied. U kunt hier natuurlijk op reageren, maar we halen voor dit onderdeel geen input meer op. Meer informatie over het derde moment (PDF, 4.7 MB)

Juli 2023

We organiseerden een informatieavond over het ontwerp-bestemmingsplan. Iedereen met interesse kreeg een uitleg over hoe we de gebiedsontwikkeling in regels vastleggen en welke beroepsmogelijkheden er zijn.

Najaar 2023 / voorjaar 2024

We pakken de participatie weer op in het najaar van 2023 / in het voorjaar van 2024. Dan gaat het over de uitwerking van het landschap en de gebouwontwerpen.

Foto's Buurtsafari

Buurtsafari Djept Buurtsafari Djept Buurtsafari Djept
Buurtsafari Djept Buurtsafari Djept Buurtsafari Djept
Buurtsafari Djept Buurtsafari Djept Buurtsafari Djept

Alle foto's zijn gemaakt door Igor Fotografie.

Over welke onderwerpen kunt u meedenken?

We willen graag duidelijk zijn. Een aantal uitgangspunten van de gebiedsontwikkeling staat al vast. Namelijk:

  • Het gebied wordt een landschapspark.
  • Daarbinnen komt woningbouw.
  • In het basisplangebied komen ongeveer 300 woningen.
  • In het woningbouwprogramma komt 40% sociale huur.
  • Er komen voornamelijk appartementengebouwen en woningen met een tuin.
  • De locatie waarbinnen woningbouw plaatsvindt, ligt vast.
  • Visie op parkeren.

In de participatie denken we na over vragen als:

  • Welke thema’s of ideeën zijn belangrijk om mee te geven voor de uitwerking?
  • Op welke manier bewaken we de (beeld)kwaliteit?
  • Hoe sluit de inrichting van de openbare ruimte aan op de omgeving?

Archeologisch onderzoek

We laten in het gebied archeologisch onderzoek doen. Dat startte op 5 juni 2023. Uit het onderzoek wordt duidelijk of (resten van) historische voorwerpen in de grond zitten.

Eerst groeven onderzoekers sleuven (langwerpige kuilen tot 1 meter diep). Dit duurde tot 26 juni 2023. Hierna maakten ze de sleuven weer dicht.

In het tweede gedeelte deden onderzoekers bodemonderzoek. Ze onderzochten de grondwaterstand en de draagkracht van de bodem. Daarvoor deden ze boringen, drukmetingen en plaatsten ze enkele peilbuizen. Hieraan werkten ze tussen 26 juni en 6 juli, waarna er vervolgonderzoek werd georganiseerd tot en met half september.

Het archeologisch onderzoek heeft geen invloed op de planning van de bouw.

Onderzoekers ontdekten sporen van middeleeuwse boerderijen tijdens de opgravingen in Djept

Meer informatie

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek