Gebiedsontwikkeling Djept

De gemeente Veldhoven, Stayinc. en Woonbedrijf onderzoeken de mogelijkheden voor het ontwikkelen van woningen op de locatie tussen Heerbaan/Djept en Smelen/Traverse. Op 13 april 2021 stelde het college van burgemeester en wethouders een gebiedsvisie vast voor de ontwikkeling van het gebied. Deze visie maakt de mogelijkheden voor landschapspark- en woningbouwontwikkeling inzichtelijk.

De gemeente Veldhoven en Stayinc. bezitten grond in het plangebied en willen hier woningen bouwen. Stayinc. is een dochteronderneming van Wooninc. en richt zich op het middenhuursegment. Woonbedrijf is eigenaar van het complex aan de rotonde bij de Heerbaan en is betrokken als samenwerkingspartner in het gebied.

Uitwerking gebiedsvisie

We zijn nu zover dat we de gebiedsvisie uit gaan werken. Dit doen we samen met de aan- en omwonenden van het gebied.

Participatie

Voordat de gebiedsontwikkeling van start gaat, willen we aan- en omwonenden bij de ontwikkeling betrekken. We hebben stedenbouwkundig- en architectenbureau FAAM architects gevraagd om dit te organiseren. Er zijn drie participatiemomenten.

 1. Tijdens het eerste moment, een buurtsafari (PDF, 75.1 kB), gingen we met u in gesprek. We luisterden naar u en we haalden uw inbreng op. In de analyse (PDF, 982.1 kB) (of in de tekstversie van de analyse (PDF, 756.4 kB)) kunt u de inbreng van de deelnemers teruglezen. 
 2. Tijdens het tweede moment kon u in een presentatie (PDF, 6.6 MB) zien hoe we uw inbreng uit de Buurtsafari vertaald hebben in bouwstenen. Om te checken of we u goed hebben begrepen, of u zich erin herkent, zijn we in gesprek gegaan op de Uitwisselmarkt (PDF, 350.4 kB). In 4 kramen (Stedenbouw, Sfeer, Groen, Verkeer) kreeg u uitleg over de bouwstenen en kon u uw mening en ideeën achterlaten. 
 3. Vervolgens werken we alles uit in een plan dat we tijdens het derde moment (PDF, 181.3 kB) laten zien. Dit plan is de stedenbouwkundige uitwerking voor het plangebied. U kunt hier uiteraard op reageren, maar we halen voor dit onderdeel geen input meer op. Meer informatie over het derde moment (PDF, 4.7 MB)
  In mei/juni volgt een informatieavond over het ontwerp-bestemmingsplan. Dan kunt u formeel uw mening geven over hoe de gebiedsontwikkeling in regels wordt vastgelegd. Vanaf het derde kwartaal wordt de participatie weer opgepakt. Dan gaat het over de gebouwontwerpen.

Foto's Buurtsafari

Buurtsafari Djept Buurtsafari Djept Buurtsafari Djept
Buurtsafari Djept Buurtsafari Djept Buurtsafari Djept
Buurtsafari Djept Buurtsafari Djept Buurtsafari Djept

Alle foto's zijn gemaakt door Igor Fotografie.

Over welke onderwerpen kunt u meedenken?

We willen graag duidelijk zijn. Een aantal uitgangspunten van de gebiedsontwikkeling staat al vast. Namelijk:

 • Het gebied wordt een landschapspark.
 • Daarbinnen komt woningbouw.
 • In het basisplangebied komen ongeveer 300 woningen.
 • In het woningbouwprogramma komt 40% sociale huur.
 • Er komen voornamelijk appartementengebouwen en woningen met een tuin.
 • De locatie waarbinnen woningbouw plaatsvindt, ligt vast.
 • Visie op parkeren.

In de participatie denken we na over vragen als:

 • Welke thema’s of ideeën zijn belangrijk om mee te geven voor de uitwerking?
 • Op welke manier bewaken we de (beeld)kwaliteit?
 • Hoe komen de gebouwen op hun plek te liggen?
 • Hoe sluit de inrichting van de openbare ruimte aan op de omgeving?

Meer informatie

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek