Djept

Locatie Djept is een van de locaties die de gemeenteraad heeft aangewezen voor tijdelijke huisvesting van urgenten waaronder statushouders, spoedzoekers en regulier woningzoekenden. Met het inzetten van deze locaties moet de druk op de woningmarkt afnemen.

Locatie

De tijdelijke wooneenheden zijn geplaatst aan de Djept tussen de Heerbaan en de Polderstraat.

De locatie aan de Djept op een satelietfoto

Aantal woningen

  • 20 H-one woningen

Stand van zaken

Aan de Djept zijn 20 tijdelijke wooneenheden geplaatst. Alle wooneenheden zijn bewoond. Omdat de werkzaamheden zijn afgerond zullen wij geen updates meer plaatsen over deze locatie. (laatst aangepast: 5 juli 2018)

Betrokken woningcorporatie

  • Wooninc.  Op hun website staat ook meer informatie over dit project. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek