Duurzaam verbouwen

Wilt u duurzaam verbouwen? Uw woning milieuvriendelijk aanpassen, energiezuiniger maken en zorgen voor een resultaat met lange levensduur en lage onderhoudskosten? Bekijk dan een aantal tips.

Voorbereiding duurzame verbouwing

Een compleet overzicht van allerlei keuzes waarmee u te maken krijgt, vindt u op www.verbouwkompas.nl en www.verbouwwijzer.nl.  Zo bent u goed voorbereid op een gesprek met uw architect of aannemer. De gemeente heeft ook enkele checklists die u kunnen helpen om uw verbouwing duurzaam en natuurvriendelijk uit te voeren.

Een overzicht van energiebesparingsmaatregelen vindt u op www.verbeterjehuis.nl.

Subsidie voor verduurzamen

De gemeente Veldhoven heeft geen subsidie voor maatregelen voor verduurzaming, zoals isolatie, zonnepanelen, warmteterugwinning, een sedumdak of een zonneboiler. Er is wel een Stimuleringslening van de gemeente Veldhoven, onder andere voor maatregelen voor verduurzamen van de woning. Er zijn ook landelijke subsidies beschikbaar. Wilt u weten of u subside kunt krijgen voor energiebesparende maatregelen? Doe de check op EnergieSubsidiewijzer.

GPR-gebouw voor nieuwbouwwoning

Nieuwbouw woningen moet u sinds 1 juli 2018 aardgasvrij (laten) uitvoeren. Verder heeft Veldhoven de ambitie om alle nieuwbouw woningen als ‘nul op de meter’ te laten realiseren, waarbij de woning zelf net zo veel energie (elektriciteit) opwekt als nodig voor zowel het gebouwgebonden (verwarming/ventilatie etc.) als het gebruiksgebonden (computer, elektrische auto, etc.) verbruik. Daarnaast adviseren wij voor nieuwbouwwoningen het gebruiksvriendelijke GPR-gebouw instrument toe te (laten) passen vanaf de ontwerpfase. Zo scoort uw woning door slimme maatregelen hoger op de gebieden energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Bekijk de folder Eigen droomhuis bouwen met GPR-gebouw (PDF, 1.0 MB). De gemeente Veldhoven streeft naar een gemiddeld GPR-gebouw rapportcijfer van 7,5 in de DPG variant, inclusief het thema Proces.

Tips

  • Ook kleinere verbouwingen moet u volgens het Bouwbesluit 2012 uitvoeren. De isolatie en luchtdichtheid van nieuwe uitbouwen, dakkapellen, kozijnen etc. moeten aan de huidige nieuwbouweisen voldoen voor ‘woonfuncties’
  • Mogelijk een vergunning nodig? Bekijk de informatie op de pagina’s Omgevingsvergunning en Vooroverleg omgevingsvergunning
  • De landelijke Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw huis te financieren. Meer informatie hierover vindt u op www.energiebespaarlening.nl
  • Is uw cv-ketel oud of kapot en wilt u weten wat u het beste kunt doen? Op de website van Milieu Centraal staat een handig stappenplan. Als u de vragen over uw huis invult, krijgt u advies wat voor uw woning het beste is. In het stappenplan wordt gevraagd of de gemeente al een warmteplan heeft voor uw wijk. Dat hebben we in Veldhoven nog niet.

Vragen?

Neem voor meer informatie over duurzaam (ver)bouwen of het gratis (laten) gebruiken van het online GPR-gebouw instrument contact op met de afdeling Omgevingszaken van de gemeente Veldhoven. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel naar het verkorte telefoonnummer 14 040.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek