Duurzaam verbouwen

Wilt u duurzaam verbouwen? Uw woning milieuvriendelijk aanpassen, energiezuiniger maken en zorgen voor een resultaat met lange levensduur en lage onderhoudskosten? Bekijk dan een aantal tips.

Voorbereiding duurzame verbouwing

Een compleet overzicht van allerlei keuzes waarmee u te maken krijgt, vindt u op www.verbouwkompas.nl en www.verbouwwijzer.nl.  Zo bent u goed voorbereid op een gesprek met uw architect of aannemer. De gemeente heeft ook enkele checklists die u kunnen helpen om uw verbouwing duurzaam en natuurvriendelijk uit te voeren.

Een overzicht van energiebesparingsmaatregelen vindt u op www.verbeteruwhuis.nl.

Subsidie voor verduurzamen

De gemeente Veldhoven heeft geen subsidie voor maatregelen voor verduurzaming, zoals isolatie, zonnepanelen, warmteterugwinning, een sedumdak of een zonneboiler. In 2020 komt er een Stimuleringslening van de gemeente Veldhoven, onder andere voor maatregelen voor verduurzamen van de woning. Er zijn ook landelijke subsidies beschikbaar. Wilt u weten of u subside kunt krijgen voor energiebesparende maatregelen? Doe de check op EnergieSubsidiewijzer.

GPR-gebouw voor nieuwbouwwoning

Nieuwbouw woningen moet u sinds 1 juli 2018 aardgasvrij (laten) uitvoeren. Verder heeft Veldhoven de ambitie om alle nieuwbouw woningen als ‘nul op de meter’ te laten realiseren, waarbij de woning zelf net zo veel energie (elektriciteit) opwekt als nodig voor zowel het gebouwgebonden (verwarming/ventilatie etc.) als het gebruiksgebonden (computer, elektrische auto, etc.) verbruik. Daarnaast adviseren wij voor nieuwbouwwoningen het gebruiksvriendelijke GPR-gebouw instrument toe te (laten) passen vanaf de ontwerpfase. Zo scoort uw woning door slimme maatregelen hoger op de gebieden energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Bekijk de folder Eigen droomhuis bouwen met GPR-gebouw (PDF, 1.0 MB). De gemeente Veldhoven streeft naar een gemiddeld GPR-gebouw rapportcijfer van 7,5 in de DPG variant, inclusief het thema Proces.

Tips

Vragen?

Neem voor meer informatie over duurzaam (ver)bouwen of het gratis (laten) gebruiken van het online GPR-gebouw instrument contact op met de afdeling Omgevingszaken van de gemeente Veldhoven. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel naar 14 040.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek