Duurzaam verbouwen

Een verbouwing van uw woning of nieuwbouw kan ook duurzaam. U kunt uw woning milieuvriendelijk aanpassen, energiezuiniger maken en zorgen voor een resultaat met lange levensduur en lage onderhoudskosten. Voor een toekomstbestendige en energiezuinige nieuwbouwwoning adviseren wij om het instrument GPR-gebouw te (laten) gebruiken.

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de 'Subsidie energiebesparing eigen huis' aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. U kunt subsidie aanvragen van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018. Lees meer op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis. Let op: Deze subsidie is populair; het budget voor eigenaar-bewoners is op sinds 26 april 2017. Voor VvE’s is er nog wel voldoende subsidie beschikbaar.

Een duurzame verbouwing voorbereiden

Als u een (duurzame) verbouwing voorbereidt, krijgt u te maken met een heleboel keuzes. Een compleet overzicht vindt u op de websites www.verbouwkompas.nl en www.verbouwwijzer.nl.  Zo bent u goed voorbereid op een gesprek met uw architect of aannemer.

De gemeente heeft ook enkele checklists die u kunnen helpen om uw verbouwing duurzaam en natuurvriendelijk uit te voeren.

Overweeg bij een verbouwing om ook meteen energiebesparingsmaatregelen te treffen. Een overzicht hiervan vindt u op de website www.verbeteruwhuis.nl.

GPR-gebouw voor nieuwbouwwoning

Nieuwbouw woningen dienen per 1 juli 2018 aardgasvrij te worden uitgevoerd. Verder heeft Veldhoven de ambitie om alle nieuwbouw woningen als ‘nul op de meter’ te laten realiseren, waarbij de woning zelf net zoveel energie (elektriciteit) opwekt als nodig voor zowel het gebouwgebonden (verwarming/ventilatie etc.) als het gebruiksgebonden (computer, elektrische auto, etc.) verbruik. Daarnaast hanteren wij GPR-gebouw ambities.

Voor een nieuwbouwwoning adviseren wij derhalve om het gebruiksvriendelijke GPR-gebouw instrument toe te (laten) passen vanaf de ontwerpfase. Zo scoort uw woning door slimme maatregelen hoger op de gebieden energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Veel architecten hebben al toegang tot het GPR-gebouw instrument. Bekijk de folder Eigen droomhuis bouwen met GPR-gebouw (PDF, 1.0 MB). De gemeente Veldhoven streeft naar een gemiddeld GPR-gebouw rapportcijfer van 7,5 in de DPG variant, inclusief het thema Proces.

Tips

  • Ook kleinere verbouwingen moeten volgens het Bouwbesluit 2012 worden uitgevoerd. Concreet betekent dit dat de isolatie en luchtdichtheid van nieuwe uitbouwen, dakkapellen, kozijnen etc. aan de huidige nieuwbouweisen moeten voldoen voor ‘woonfuncties’
  • Mogelijk een vergunning nodig? Bekijk hoe dit landelijk en in Veldhoven is geregeld op de pagina’s Omgevingsvergunning en Vooroverleg omgevingsvergunning
  • De landelijke Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw huis te financieren. Meer informatie hierover vindt u op www.ikinvesteerslim.nl
  • Voor energiebesparingsmogelijkheden zonder een verbouwing kijkt u op www.hoebespaarikenergie.info
  • Energieloket Veldhoven SlimWonen+ geeft u informatie op maat over het energiezuiniger maken van uw woning

Vragen?

Neem voor meer informatie over duurzaam (ver)bouwen of het gratis (laten) gebruiken van het online GPR-gebouw instrument contact op met de afdeling Omgevingszaken van de gemeente Veldhoven. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel naar 14 040.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek