Melding verward gedrag

Familie of buren merken vaak als eerste dat er iets met iemand niet goed gaat. Mogelijk is er psychische hulp nodig. Maakt u zich ernstige zorgen? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Let op! Is er sprake van acuut gevaar? Bel dan altijd 112.

Melden bij de gemeente

Melden persoon met verward gedrag

Tijdens kantooruren kunt u dit ook melden via het korte telefoonnummer 14 040.

Verkennend onderzoek

De medewerkers van de gemeente werken samen met zorgaanbieders, politie, overige hulpverleners en de familie of de omgeving aan een oplossing. Bij voorkeur betrekken we hierbij ook diegene met wie het niet goed gaat. Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenoemd verkennend onderzoek.

Zorgmachtiging

Als de gemeente het noodzakelijk vindt om verplichte hulp in te zetten, dan vraagt de gemeente aan de officier van justitie om een zorgmachtiging bij de rechter aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Deze gang van zaken is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek