Melding verward gedrag

Familie of buren merken vaak als eerste dat iemand in de war is. En een gevaar voor zichzelf of anderen is of dreigt te worden. Mogelijk is er psychische hulp nodig. Maakt u zich ernstige zorgen? Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorg en Veiligheid van de gemeente.

Let op! Is er sprake van acuut gevaar? Bel dan altijd 112.

Zo kunt u melden

U kunt melden door een formulier in te vullen. Klik hiervoor op onderstaande knop.

Melden persoon met verward gedrag

Tijdens kantooruren kunt u ook bellen met het Meldpunt Zorg en Veiligheid. Om te melden, maar ook voor advies over hoe om te gaan met verward gedrag in uw omgeving. Het telefoonnummer is 06-344 449 09. Liever mailen? Dat kan naar zorgenveiligheid@veldhoven.nl.

Dit doet het Meldpunt met uw melding

De Meldpunt-medewerkers willen eerst precies weten wat er aan de hand is. Daarvoor praten ze met de direct betrokkenen. Vervolgens werken ze samen met zorgaanbieders, politie, overige hulpverleners en de familie of omgeving aan een oplossing. Het liefst doen ze dat samen met de persoon over wie het gaat. Na uw melding onderzoeken ze dus of en welke hulp nodig is. En zorgen ze ervoor dat die hulp wordt ingeschakeld.

Verkennend onderzoek en zorgmachtiging

Soms blijkt uit dat onderzoek dat vrijwillige zorg geen oplossing is. Omdat diegene daar niet aan wil meewerken.
Als de gemeente het noodzakelijk vindt om verplichte hulp in te zetten, dan vraagt de gemeente aan de officier van justitie om een zorgmachtiging bij de rechter aan te vragen. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet. Deze gang van zaken is geregeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek