Meld problemen met een verhuurder

Per 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap ingegaan. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het huren van een woon- of verblijfsruimte. Zoals een te hoge borg vragen, oneerlijke servicekosten rekenen, discrimineren en bedreigen.

Wat houdt de Wet goed verhuurderschap in?

In deze wet staan algemene regels waaraan verhuurders zich moeten houden. Deze beschermen woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • Particuliere verhuurders
 • Verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
 • Werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen
 • Woningcorporaties

De regels zijn van toepassing op het gehele verhuurproces en op zowel de gebruikelijke verhuur van woonruimte als de verhuur van woonruimte aan arbeidsmigranten.

U kunt een melding doen:

 • Als u zich gediscrimineerd voelt bij het toewijzen van de woning
 • Als u zich onveilig voelt / als er sprake is van bang maken of bedreigen
 • Als u een (te) hoog bedrag vooraf moet betalen als waarborgsom of borg. Dit mag maximaal 2 maanden kale huur zijn
 • Als u onredelijke servicekosten moet betalen
 • Als u geen schriftelijke huurovereenkomst hebt gekregen
 • Als u van de verhuurder of bemiddelaar geen duidelijke informatie hebt gekregen over:
  • uw rechten en plichten als huurder
  • de hoogte van de borg en wanneer u die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • contactinformatie, waar u de verhuurder kan bereiken
  • informatie over het meldpunt 'Meld problemen met een verhuurder'
  • de servicekosten, verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien
 • Als er andere onredelijke kosten in rekening worden gebracht, zoals bemiddelingskosten

Melden

Als uw verhuurder zich niet aan de regels houdt dan kunt u een melding bij ons doen!

Maak direct een melding

U kunt ook naar ons bellen via het verkorte telefoonnummer 14 040.

Heeft u hulp nodig bij het melden?

Als u hulp nodig heeft bij het doen van een melding dan kunt u:

 • Iemand vragen om namens u een melding te doen
 • Een afspraak maken bij het Buro Sociaal Raadslieden:

Spreekuren (bij voorkeur op afspraak):

 • Maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
 • Geldfit Lokaal inloopspreekuur: dinsdag 9.00 - 12.00 uur
 • Notarisspreekuur: iedere 1e en 3e maandag van de maand van 13.30 - 14.30 uur
 • Juristen- en raadsliedenspreekuur: iedere 2e en 4e donderdag van de maand van 19.00- 20.00 uur

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek