Eikenprocessierups

De eikenprocessierups heeft voor heel wat overlast gezorgd. Samen met  professionele bestrijdingsbedrijven hebben we de afgelopen weken hard gewerkt om zoveel mogelijk nesten van de eikenprocessierups uit laanbomen en parken weg te halen. De rupsen die we niet te pakken hebben gekregen, zijn intussen aan het verpoppen tot vlinders. Helaas kunnen rondzwevende brandhaartjes nog een tijd overlast geven.

Hoe ver zijn we met weghalen?

Stand van zaken 19 juli

Komende week zijn we nog bezig met weghalen van nesten in Oerle / Oerle-Zuid / Zandoerle. Ook handelen we nog wat verspreide meldingen af. En dan zijn we klaar.

Stand van zaken 4 juli

Ree-Meerhovendreef is klaar. Vandaag zijn we bij Oude en Nieuwe Kerkstraat begonnen. Volgende week en daarna gaan we verder met omgeving Korze, Locht/Oeienboschdijk, Knegselseweg, Amfora, Nagelmekerseweg.

Stand van zaken 2 juli

In de volgende gebieden met veel eikenbomen hebben we zo veel mogelijk nesten weggehaald:

  • Bossebaan / Sterrenlaan / Abdijlaan / MFA
  • ’t Look / kinderboerderij / Korein / Brembocht / fietspad Sondervick tussen Eindhovensebaan/Heerbaan

We gaan deze week door met:

  • Groengebied tussen Heerbaan/Nieuwe Kerkstraat, omgeving blokhut Bosbender, fiets-/voetpad tussen Nieuwe Kerkstraat/Berk

Bestrijding

De  afgelopen jaren hebben we de rups bestreden met biologische middelen. Op basis van de ervaringen van dit jaar gaan we de preventieve bestrijding volgend jaar verder uitbreiden. Dat doen we mede op basis van de meldingen van dit jaar. Verder doen we een proef met nestkastjes voor koolmezen. We hebben intussen flink wat nestkastjes besteld die we gaan opgehangen rondom de kinderboerderij. En misschien komen er nog nieuwe bestrijdingsmogelijkheden bij. Hierover informeren we u volgend jaar.

Natuurbescherming

Bij de bestrijding van de eikenprocessierups moeten alle gemeenten zich houden aan de Natuurbeschermingswet. Die wet zorgt ervoor dat beschermde diersoorten een leefgebied houden. Dit betekent dat we op sommige plaatsen niet mogen bestrijden, ook al zou daar de processierups zitten. Bijvoorbeeld als dat een leefgebied is van andere beschermde vlindersoorten.

Informatie en tips

Op de website processierups.nu vindt u veel informatie en tips over wat te doen na contact met de eikenprocessierups.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek