Eikenprocessierups

De eikenprocessierups kan veel overlast geven. Wij bestrijden de eikenprocessierups in het openbaar gebied van Veldhoven. We zetten vooral in op de natuurlijke vijanden om op een duurzame en natuurlijke manier de eventuele overlast te beperken.

We werken volgens de regels van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Volgens experts is 100% bestrijding van de rups onmogelijk. In de bestrijding gaat het dan ook vooral om het beheersbaar houden van het probleem en het voorkomen van extreme situaties.

Wat doet de gemeente?

In Veldhoven houden we bij het bestrijden rekening met de ontwikkeling van eitje tot rups. Dit doen als volgt:

 • We verbeteren de leefomgeving van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. We brengen meer variatie (kleur en bloei) in beplanting aan, we plaatsen vogelkasten en we zetten lieveheersbeestjes uit
 • Tijdens de piekperiode zuigen we nesten weg. Als de nesten volgroeid zijn, beginnen we hiermee (eerder wegzuigen heeft geen zin omdat de nesten dan weer terugkomen)
 • We werken samen. Zowel regionaal als landelijk werken we samen met gemeenten en andere betrokken partijen
 • We verwijderen alleen rupsen in bomen van de gemeente in straten en andere openbare plekken. De gemeente verwijdert geen rupsen in het bos
 • Particulieren moeten processierupsen op eigen terrein zelf bestrijden.

Melden

Meld nesten van eikenprocessierupsen in het openbaar gebied digitaal via het meldformulier. U kunt ons ook bellen via het verkorte telefoonnummer 14 040. Omschrijf de plaats van de boom met nesten zo duidelijk mogelijk: noem bijvoorbeeld niet alleen de straatnaam, maar ook ‘ter hoogte van huisnummer xx’. Vermeld zo mogelijk waar precies het nest in de boom zit. Een foto meesturen is fijn.

Direct melden

Praktische informatie

 • Het Kennisplatform eikenprocessierups geeft u op www.processierups.nu uitgebreid(er) antwoord op 140 veelgestelde vragen
 • Particulieren moeten processierupsen op eigen terrein zelf bestrijden. Schakel daarvoor bij voorkeur een professioneel bedrijf in en neem geen risico’s. Namen van bestrijdingsbedrijven kunt u vinden op de site van de beide brancheverenigingen (website NVPB en website Platform Plaagdierbeheersing) en bij de Kamer van Koophandel
 • Gaat u wandelen of fietsen; draag dan bedekkende kleding en mijd inlandse eiken. Zitten er nesten in uw directe woonomgeving? Houd ramen en deuren dan gesloten. Houd ook zandbakken zoveel mogelijk gesloten en laat geen speelgoed buiten liggen. Laat kinderen niet op het gazon spelen
 • Als honden en katten aan nesten snuffelen of nesten/rupsen in hun bek nemen kan dat voor ernstig letsel zorgen. Houd uw hond goed in de gaten en/of aangelijnd als u in de buurt van eiken gaat wandelen. Houd uw kat binnen als dat lukt. Neem zo nodig contact op met een dierenarts
 • Voorkom gezondheidsklachten door zoveel mogelijk uit de buurt te blijven van de nesten. Bent u toch in aanraking gekomen met brandharen? Was of spoel de huid of ogen goed met water. Was zo nodig ook de gedragen kleding (liefst op 60 °C). Klachten zoals jeuk(bultjes) verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een crème met Aloë Vera of menthol kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts. Heeft u vragen over gezondheidsaspecten van de eikenprocessierups? kijk op www.oakie.info of bel 0900-3686868 (lokaal tarief) voor contact met de GGD, afdeling  Gezondheid, Milieu en Veiligheid Brabant
 • De gemeente Veldhoven probeert de insecten- en vogelstand te verbeteren door insecten- en vogelvriendelijk groenbeheer. We leggen bijvoorbeeld vogelakkers aan en bloeiende bermen voor vlinders, bijen en overige insecten. En we plaatsen veel nestkasten voor vogels. Inwoners kunnen ook meehelpen door hun tuin aantrekkelijk te maken voor vogels en insecten (hoe minder bestrating hoe liever). Schermbloemige en kruidachtige planten trekken insecten aan, die kunnen meehelpen bij de bestrijding van de processierups. Een groene tuin is ook aantrekkelijk voor vogels die rupsen eten

Informatie over de eikenprocessierups

 • De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder
 • Volwassen vlinders verzamelen zich rond augustus en september rond eikenbomen om te paren. Het vrouwtje legt haar eitjes vooral in de toppen van de eikenbomen. Daar overwinteren deze
 • Vanaf ongeveer half april tot begin mei komen de eitjes uit. In een periode van ongeveer 3 maanden eet de eikenprocessierups zich rond en vervelt hij 5 keer. Vanaf de 3de vervelling heeft de rups 700.000 brandharen. Bij elke volgende vervelling worden ook de brandharen vernieuwd
 • Na de 4de vervelling (afhankelijk van de weersomstandigheden rond half mei) kunnen de brandharen voor irritatie zorgen. In die levensfase gaan de rupsen nesten vormen op de stam en zijtakken van de eikenboom. Of ze graven zich in aan de voet van de boomstam. De rupsen zitten overdag op een kluitje bij elkaar in hun nest. ’s Avonds gaan ze in processie naar boven in de boom om ‘s nachts van de bladeren te eten. ’s Morgens gaan ze terug naar hun nest. Als ‘hun’ boom is kaalgevreten, kunnen ze ook voedsel gaan zoeken in een andere boom. Na de laatste vervelling verpoppen de rupsen tot vlinder
 • De oude haren blijven met de vervellingshuidjes achter in het nest. Elke rups vervelt 3 keer met brandharen en produceert in zijn rupsenleven dus meer dan twee miljoen brandharen
 • De lange haren die u ziet op de rug van de rups zijn onschadelijk. De brandharen zijn microscopisch klein (0,1 tot 0,3 millimeter) en niet zichtbaar met het blote oog
 • Als een rups zich bedreigd voelt, schiet hij als verdedigingsmiddel brandharen af op de aanvaller. Deze brandharen blijven ongeveer 8 jaar actief en kunnen gezondheidsklachten geven, zoals jeuk en irritatie van huid en slijmvliezen

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek