Evenement: melding of vergunning

Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Melding of vergunning?

De gemeente bepaalt in welke klasse uw evenement valt en daarmee of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft. Vraag het evenement tenminste 8 weken voorafgaand aan de dag dat de melding of vergunning in moet gaan aan.

Evenement aanmelden Particulier

Evenement aanmelden Bedrijf

Tijdens de aanvraag voegt u de volgende bijlagen toe:

 • Als het evenement plaatsvindt op particulier terrein en u bent daarvan niet de eigenaar, dan moet u een kopie van de toestemming van de eigenaar van het terrein toevoegen.
 • Situatietekening op een kadastrale ondergrond, goed leesbaar en op schaal weergegeven. In het aanvraagformulier leest u wat er op de situatietekening moet staan (bijvoorbeeld tenten, verkeersmaatregelen, route optocht, elektriciteits- en wateraansluitingen). U kunt bij de gemeente een uitdraai van een kadastrale ondergrond aanvragen (t/m het formaat van A3 gratis). 
 • Als u wegen of terreinen afsluit: een verkeerstekening. 
 • Bij evenementenvergunningen kunnen wij u aanvullend om een veiligheidsplan vragen. 

Is uw evenement al ingeschaald?

De gemeente heeft een risicomatrix voor evenementen opgesteld. De hoogte van het risico bepaalt in welke klasse een evenement is ingedeeld:

 • Klasse A: vrijgesteld evenement. Melding of vergunning niet nodig
 • Klasse B: evenement met verhoogde aandacht. Vergunning aanvragen.
 • Klasse C: risico-evenement. Vergunning aanvragen

Veel Veldhovense evenementen zijn al ingeschaald. Bel de gemeente als u niet weet in welke klasse uw evenement valt. De gemeente schaalt nieuwe evenementen in op basis van het aanvraagformulier.

Prijs

Soort Prijs
Evenementenmelding € 36,30
Evenementenvergunning € 116,15

Aanvullende vergunningen

Als u een evenement organiseert heeft u vaak nog aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig. Controleer of u de volgende vergunningen nodig heeft:

Gebruiksmelding

U moet een Meldingsformulier Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (PDF, 246.4 kB) indienen wanneer:

 1. u een activiteit organiseert op een plaats en daar ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel), of een andere constructie aanwezig is
 2. én er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is
 3. én ten minste één van de onderstaande situaties optreedt:
 • In een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt geboden aan meer dan 10 personen
 • Of in een verblijfsruimte op die plaats verzorging wordt geboden aan meer dan tien personen onder 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen
 • Een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk

De melding moet ten minste 4 weken voor de start van de activiteit worden ingediend bij de gemeente.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek