Evenement: melding of vergunning

Wilt u een evenement organiseren? Daarvoor gelden veel verschillende regels. Soms hoeft u het alleen te melden. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Melding of vergunning?

Wilt u een evenement organiseren? Daarvoor gelden veel verschillende regels. Soms hoeft u het alleen te melden. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Evenement aanmelden Particulier

Evenement aanmelden Bedrijf

Tijdens de aanvraag doet u de volgende bijlagen erbij::

 • Gebeurt het evenement op particulier terrein en u bent daarvan niet de eigenaar? Dan moet de eigenaar toestemming geven. U moet een kopie van deze toestemming toevoegen.
 • Situatietekening op een kadastrale ondergrond. De tekening moet goed leesbaar zijn en op schaal weergegeven. U kunt hiervoor bij de gemeente een afdruk van een kadastrale kaart aanvragen. Dat is een plattegrond met de grenzen van de verschillende stukken grond. Tot en met A3-formaat is zo’n afdruk  gratis. In het aanvraagformulier leest u wat er op de situatietekening moet staan. Bijvoorbeeld tenten, route optocht, elektriciteits- en wateraansluitingen).
 • Sluit u wegen of terreinen af? Dan moet u ook een verkeerstekening meesturen. Daarop geeft u aan waar en hoe u de weg of het terrein afsluit (verkeersborden, hekken). Ook moet u aangeven of/hoe het verkeer dan moet rijden.
 • Bij evenementenvergunningen kunnen wij u ook nog om een veiligheidsplan vragen. Daarin beschrijft u welke maatregelen u neemt zodat er geen vervelende gebeurtenissen en onveilige situaties ontstaan.

Is uw evenement al ingeschaald?

De gemeente evenementen ingedeeld in 3 types. De hoogte van het risico bepaalt in welke klasse een evenement is ingedeeld:

 • Klasse A: vrijgesteld evenement. Melding of vergunning niet nodig
 • Klasse B: evenement met verhoogde aandacht. Vergunning aanvragen.
 • Klasse C: risico-evenement. Vergunning aanvragen

Veel Veldhovense evenementen zijn al ingeschaald. Bel ons als u niet weet in welke klasse uw evenement valt. Meldt u een nieuw evenement? Dan bepalen we op basis van het aanvraagformulier de klasse.

Prijs

Soort Prijs
Evenementenmelding € 44,50
Evenementenvergunning € 142,50

Extra vergunningen

Als u een evenement organiseert heeft u vaak extra vergunningen of ontheffingen nodig. Controleer of u de volgende vergunningen nodig heeft:

Gebruiksmelding

U moet een Meldingsformulier Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (PDF, 246.4 kB) indienen wanneer:

 1. er tijdens de activiteit ook een tijdelijke verblijfsruimte (bouwsel), of een andere constructie staat
 2. én er geen vergunning brandveilig gebruik nodig is
 3. én minstens één van de situaties hieronder bestaat
 • Als een tijdelijke verblijfsruimte meer dan 10 personen overnachten en een bedrijf de verzorging regelt.
 • Of als in een verblijfsruimte op die plaats meer dan tien personen onder 12 jaar, of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen worden verzorgd.
 • Of als een tijdelijke verblijfsruimte op die plaats is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk.

Deze melding moet u minstens 4 weken voor de start van de activiteit indienen bij de gemeente.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek