Standplaats aanvragen

Wilt u met een voertuig, een kraam, een tafel of een ander middel een standplaats gebruiken in de gemeente Veldhoven? Dan heeft hebt u daarvoor een vergunning nodig. Gemeente Veldhoven heeft 2 soorten standplaatsen: tijdelijke en permanente standplaatsen. 

Tijdelijke standplaats

U kunt een tijdelijke standplaats aanvragen voor een korte periode van minimaal 1 dag en maximaal 31 dagen.

Tijdelijke standplaats aanvragen

Prijs

Een tijdelijke standplaatsvergunning kost € 155,90.

Wilt u een standplaats voor 1 dag? Op het plein Meiveld is dit kosteloos, als u voldoet aan de eisen in de APV, art. 5:16, lid 2. Houd er rekening mee dat dit niet kan tijdens een evenement en op maandagen door de weekmarkt.

Regels voor tijdelijke standplaatsen

Bekijk de regels voor tijdelijke standplaatsen in de Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Permanente standplaats

Wilt u langer dan 31 dagen een standplaats gebruiken? Dan heeft u daarvoor een permanente standplaatsvergunning nodig.

Burgemeester en wethouders verhuren voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2027 standplaatsen volgens het ‘beleid permanente standplaatsen’. Er zijn 13 verschillende standplaatsen beschikbaar.

Bij permanente standplaatsen gaat het om verkopers die bijvoorbeeld vanuit een kraam of wagen goederen of diensten aanbieden. Zij staan op vaste tijden op pleinen en parkeerterreinen, denk bijvoorbeeld aan een loempia- of viskraam. Het gaat dus niet om verkopers die op de weekmarkt staan.

Periode

U kunt een permanente standplaats huren voor een periode van maximaal 5 jaar (1 juli 2022 tot en met 30 juni 2027).

Inschrijven

  1. Inschrijven voor een permanente standplaats kan alleen via een van de volgende formulieren:
  2. Per inschrijfformulier mag u voor één locatie inschrijven
  3. U mag maximaal voor 2 locaties inschrijven
  4. Mail het aanvraagformulier naar gemeente@veldhoven.nl
  5. Het aanvraagformulier dat het eerst is ingediend, volledig is ingevuld én aan alle eisen voldoet, mag de standplaats huren

Meer informatie

De regels voor de permanente standplaatsen vindt u in het Beleid permanente standplaatsen. Plattegronden van de plekken vindt u in de externe bijlagen. Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling ‘Mens en Omgeving’ via het verkorte telefoonnummer 14 040.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek