Kinderopvang starten

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau beginnen? Of wilt u gastouder worden? Dan moet u zich aanmelden bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Hierin staan alle kindercentra en gastouders die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. U meldt zich aan via de gemeente.

Aanmelden kindercentrum of gastouderbureau

Wilt u zich in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen registreren als houder van een kindercentrum of gastouderbureau? Stuur dan het volgende naar de gemeente:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Kopie(ën) van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de houder(s)
  • Een geldig identiteitsbewijs van de houder(s)
  • Bewijs van inschrijving in het handelsregister (indien van toepassing)
  • Gastouderbureaus leveren ook een VOG aan van de bemiddelingsmedewerkers en eventuele (stichting)bestuurders, van uitzendkrachten, vrijwilligers en stagiair(e)s die u langer dan 3 maanden inzet

Bij een franchiseconstructie moet elke franchisenemer zich als houder laten registreren. De franchisegever komt niet in het LRKP.

Zorg ervoor dat u voor uw aanvraag alle zaken voor de locatie (bijvoorbeeld bestemmingsplan en vergunningen) geregeld heeft.

Wijziging registratie

Verandert er iets in uw registratie? Dan moet u dat melden met een van de wijzigingsformulieren op de website van de Rijksoverheid.

Aanmelden gastouders

Alleen gastouderbureaus kunnen een gastouder aanmelden voor opname in het register. Daarvoor levert u aan:

  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs
  • Een bewijsstuk beroepskwalificatie
  • Een bewijsstuk opleiding spoedeisende hulpverlening of eerste hulp aan kinderen
  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de gastouder, en - als de opvang op het woonadres van de gastouder plaatsvindt - van huisgenoten van 18 jaar en ouder

Het gastouderbureau informeert de gastouder en de ouders over de beslissing die de gemeente neemt over de aanvraag.
Voor invalgastouders gelden dezelfde procedures en eisen als voor gastouders.

Is de gastouder al via een ander bureau geregistreerd in het LRKP? Dan kunt u deze gastouder ook aan uw gastouderbureau koppelen. U hoeft dan alleen een kopie van het identiteitsbewijs van de gastouder mee te sturen.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De GGD controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Is dit het geval, dan registreert de gemeente uw organisatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de registratie en daarna mag u starten met de kinderopvang. De GGD inspecteert jaarlijks de kinderopvanglocaties.

Prijs

Soort aanvraag Prijs
Aanvraag tot opname in het LRKP
Kinderdagverblijf € 825,00
Buitenschoolse opvang € 825,00
Gastouderbureau (eigen bureau) € 825,00
Aanvraag door gastouderbureau tot opname in het LRKP
GGD voert A-toets en B-toets uit € 475,00
Jaarlijkse inspectie GGD na registratie geen

Contact

Heeft u vragen over het starten of het aanbieden van kinderopvang? Bel 14 040 en vraag naar de afdeling Regie & Ontwikkeling. Wij helpen u graag verder!

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek