Kinderopvang starten

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau beginnen? Of wilt u gastouder worden? Dan moet u zich aanmelden bij het Landelijk Register Kinderopvang. Hierin staan alle kindercentra en gastouders die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. U meldt zich aan via de gemeente.

Aanmelden kindercentrum of gastouderbureau

Wilt u zich in het Landelijk Register Kinderopvang registreren als houder van een kindercentrum of gastouderbureau? Stuur dan het volgende naar de gemeente:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Houders staan ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK) van DUO. Hiervoor zijn een DigiD en een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Dit geldt ook voor bemiddelingsmedewerkers en eventuele (stichting)bestuurders, van uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiair(e)s en iedereen die woont, werkt of structureel aanwezig is op een locatie waar kinderen worden opgevangen.
  • Een geldig identiteitsbewijs van de houder(s)
  • Bewijs van inschrijving in het handelsregister (indien van toepassing)

Zorg ervoor dat u voor uw aanvraag alle zaken voor de locatie (bijvoorbeeld bestemmingsplan en vergunningen) geregeld heeft.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

De GGD controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet. Bekijk de informatie van de GGD voor:

Als uw bedrijf voldoet, dan registreert de gemeente uw organisatie in het Landelijk Register Kinderopvang. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de registratie en daarna mag u starten met de kinderopvang. De GGD inspecteert jaarlijks de kinderopvanglocaties.

Wijziging registratie

Verandert er iets in uw registratie? Dan moet u dat melden met een van de wijzigingsformulieren op de website van de Rijksoverheid.

Aanmelden gastouders

Alleen gastouderbureaus kunnen een gastouder aanmelden voor opname in het register. Daarvoor levert u aan:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs
  • Bewijsstuk beroepskwalificatie
  • Bewijsstuk opleiding spoedeisende hulpverlening of eerste hulp aan kinderen
  • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de gastouder, en - als de opvang op het woonadres van de gastouder plaatsvindt - van huisgenoten van 18 jaar en ouder

De gastouder moet ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang (PRK) van DUO. Hiervoor zijn een DigiD en een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. En - als de opvang op het woonadres van de gastouder plaatsvindt – moeten huisgenoten vanaf 18 jaar ook ingeschreven te staan in het PRK. Voor invalgastouders gelden dezelfde procedures en eisen als voor gastouders.

Is de gastouder al via een ander bureau geregistreerd in het LRK? Dan kunt u deze gastouder ook aan uw Gastouderbureau (GOB) koppelen. U hoeft dan alleen een Wijzigingsformulier en een kopie van het identiteitsbewijs van de gastouder mee te sturen.

Prijs

Aanvraag tot opname in het LRK Prijs
Voor Kinderdagverblijf, Buitenschoolse opvang of Gastouderbureau € 990,00
Gastouder (aanvraag door GOB) - GGD voert A-toets en B-toets uit € 495,00

De jaarlijkse inspectie GGD na registratie is gratis.

Contact

Heeft u vragen over het starten of het aanbieden van kinderopvang? Bel 14 040 en vraag naar de afdeling Mens & Omgeving. Wij helpen u graag verder!

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek