Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Download het aanvraagformulier, vul het volledig in en maak een afspraak bij de gemeente Veldhoven.

Afspraak maken

Als u niet zelf naar het gemeentehuis kunt komen, kunt u iemand machtigen om de VOG voor u aan te vragen.

Meenemen

Bij de aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) neemt u mee:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (u downloadt dit op de website van Justis)
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Geld of een bankpas. U betaalt bij de aanvraag

Bent u door iemand gemachtigd, dan neemt u mee:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (u downloadt dit op de website van Justis)
  • Een machtigingsbrief waarin de aanvrager schrijft dat u bent gemachtigd voor het aanvragen van een VOG. In deze brief moeten ook de datum en de handtekening van de aanvrager staan
  • Het originele identiteitsbewijs van de aanvrager
  • Identiteitsbewijs van u als gemachtigde

Prijs

Onderwerp Prijs
Verklaring Omtrent het Gedrag € 41,35

Aanvraag door werkgever

Uw werkgever kan ook een Verklaring Omtrent het Gedrag voor u aanvragen. Dit kan via de website van Justis. Uw werkgever heeft hiervoor eHerkenning nodig.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek