Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen er om vragen. Bijvoorbeeld als u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of spullen. U kunt een VOG digitaal of schriftelijk aanvragen bij de gemeente Veldhoven.

Aanvraag door werkgever

Uw werkgever kan een VOG voor u aanvragen. Dit kan rechtstreeks bij het ministerie van Justitie en Veiligheid via de website van Justis. Uw werkgever heeft hiervoor eHerkenning nodig.

Aanvraag vanuit buitenland

Staat u niet ingeschreven in een gemeente in Nederland? Of heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats? Dan vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid via de website van Justis.

Vrijwilliger

Staat u niet ingeschreven in een gemeente in Nederland? Of heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats? Dan vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid via de Gratis VOG voor vrijwilligers. Kijk voor meer informatie over een gratis VOG  op de website van Justis.

Digitaal aanvragen

Wilt u digitaal een VOG aanvragen via de gemeente? U heeft hiervoor DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Op de website digid.steffie.nl kunt u lezen wat DigiD is, hoe u DigiD kunt aanvragen en hoe u het kunt gebruiken.

Digitaal aanvragen VOG

Schriftelijk aanvragen

Wilt u schriftelijk een VOG aanvragen via de gemeente? U moet hiervoor een formulier gebruiken. Dat krijgt u van de organisatie die uw VOG nodig heeft. U kunt het formulier ook zelf downloaden van de website van Justis. Met het ingevulde formulier kunt u dan een afspraak maken bij de gemeente.

Afspraak maken

Let op!Wilt u dit regelen in het gemeentehuis zonder afspraak? Dat kan in 2024 op donderdagochtenden tussen 9.00 en 11.00 uur. Kijk eerst goed wat u moet meenemen. Meld u aan na binnenkomst bij de digitale aanmeldzuil. Houd rekening met een langere wachttijd, want er zijn misschien wachtenden voor u. Komt een ander moment beter uit? Maak dan een afspraak via de afspraakknop.

Meenemen

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier Let op! Op het aanvraagformulier moet altijd een handtekening staan van de werkgever of de organisatie.
  • Geldig identiteitsbewijs.
  • Geld of een bankpas. U betaalt tijden de afspraak.

Extra meenemen

Bent u door iemand gemachtigd, dan neemt u daarnaast ook mee:

  • Machtigingsbrief waarin de aanvrager schrijft dat u bent gemachtigd voor het aanvragen van een VOG. In deze brief moeten ook de datum en de handtekening van de aanvrager staan.
  • Identiteitsbewijs van u als gemachtigde.
  • Het originele identiteitsbewijs van de aanvrager.
  • Geld of een bankpas. U betaalt bij de aanvraag.

Prijs

€ 41,35

Zo lang duurt het 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stuurt de VOG naar uw adres. Dit kan 2 tot 4 weken duren.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek