Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen daar om vragen. Download het aanvraagformulier, vul het volledig in en maak een afspraak bij de gemeente Veldhoven.

Aanvraag door werkgever

Uw werkgever kan een VOG voor u aanvragen. Dit kan rechtstreeks bij het ministerie van Justitie en Veiligheid via de de website van Justis. Uw werkgever heeft hiervoor eHerkenning nodig.

Aanvraag vanuit buitenland

Staat u niet ingeschreven in een gemeente in Nederland? Dan vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid via de website van Justis.

Vrijwilliger

Bent u vrijwilliger? Dan kunt u mogelijk een gratis VOG krijgen. Een gratis VOG is bedoeld voor vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Kijk voor meer informatie op de pagina Gratis VOG voor vrijwilligers op de website van Justis. 

Schriftelijk aanvragen

Wilt u een schriftelijke VOG-aanvraag doen via de gemeente? Dien dan een volledig ingevuld aanvraagformulier in bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven. U krijgt dit formulier van de organisatie die de VOG van u nodig heeft. Met dit formulier kunt u vervolgens een afspraak maken bij de gemeente.

Afspraak maken

Meenemen

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier (u downloadt dit op de website van Justis). Let op! Op het aanvraagformulier moet altijd een handtekening staan van de werkgever of de organisatie
  • Geldig identiteitsbewijs
  • Geld of een bankpas. U betaalt bij de aanvraag

Bent u door iemand gemachtigd, dan neemt u daarnaast ook mee:

  • Machtigingsbrief waarin de aanvrager schrijft dat u bent gemachtigd voor het aanvragen van een VOG. In deze brief moeten ook de datum en de handtekening van de aanvrager staan
  • Identiteitsbewijs van u als gemachtigde
  • Het originele identiteitsbewijs van de aanvrager
  • Geld of een bankpas. U betaalt bij de aanvraag

Prijs

€ 41,35

Hoe lang duurt het? 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stuurt de verklaring naar uw adres. Dit kan 2 tot 4 weken duren.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek