Uittreksels

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen.

 • BRP-correctieverzoek

  Wanneer u merkt dat uw gegevens niet goed geregistreerd staan in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente kunt u een correctieverzoek indienen

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt bij de gemeente een verzoek indienen voor geheimhouding van uw gegevens in de BRP. Regel het online, schrijf een brief of maak een afspraak.

 • Geslachtswijziging aanvragen

  Wilt u het geslacht dat in uw geboorteakte staat wijzigen (transgender)? Dan kunt u dit bij de gemeente laten veranderen in uw geboorteakte. Bekijk hier hoe u de wijziging aanvraagt en wat u daarvoor nodig heeft.

 • Legaliseren handtekening

  Moet u bewijzen dat de handtekening op een document echt van u is? Dan kunt u uw handtekening laten legaliseren. Daarvoor maakt u een afspraak.

 • Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Veldhoven ingeschreven staat? Vraag dan (online) een uittreksel uit de basisregistratie personen aan.

 • Registratie levenloos geboren kind in BRP

  U kunt uw levenloos geboren kindje laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit doet u in de gemeente waar u woont. Het kindje wordt opgenomen op de persoonslijst van de ouder die dit verzoekt.

 • Uittreksel burgerlijke stand

  Heeft u een bewijs nodig van bijvoorbeeld uw geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden? Vraag dan (online) een uittreksel uit de burgerlijke stand aan.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Download het aanvraagformulier, vul het volledig in en maak een afspraak bij de gemeente Veldhoven.