Fout!

Vanwege een storing is het op dit moment niet mogelijk digitaal aangifte te doen van een geboorte of overlijden. Wij hopen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.

Geheimhouding persoonsgegevens

U kunt bij de gemeente een verzoek indienen voor geheimhouding (beperking van de verstrekking) van uw gegevens in de basisregistratie personen (BRP). Regel het online, schrijf een brief of maak een afspraak.

Wijzigen geheimhouding persoonsgegevens

U kunt ook een ondertekend verzoek met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar de gemeente sturen. Als u het verzoek online of schriftelijk indient, ontvangt u per post een bevestiging van de verwerking hiervan.

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Meenemen

Voor wie

De geheimhouding geldt voor:

  • Derden die gegevens nodig hebben bij de uitvoering van wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld advocaten). Voordat wij gegevens verstrekken, vragen wij u daar eerst toestemming voor
  • Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (kerken)
  • Vrije derden (particulieren en derden)

De geheimhouding geldt niet voor overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak (bijvoorbeeld de Belastingdienst). Dan is de gemeente verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken.

Overige informatie

  • Het verzoek om geheimhouding geldt alleen voor de gemeente Veldhoven. Wilt u ook dat een vorige woongemeente geen gegevens verstrekt? Dien dan ook een verzoek in bij die gemeente
  • U hoeft geen reden voor de geheimhouding op te geven
  • Geheimhouding aanvragen kan vanaf 16 jaar. Voor kinderen jonger dan 16 vraagt de ouder/verzorger de geheimhouding aan

Geheimhouding opheffen

Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die opheffen. Dat kan op dezelfde manieren als de 3 manieren van aanvragen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek