Gebruik openbaar gebied

Wilt u tijdelijk iets op gemeentegrond plaatsen? Bijvoorbeeld een container, bouwkeet, hoogwerker of bouwmaterialen? Dan moet u dit melden of een vergunning aanvragen bij de gemeente. Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier op deze pagina.

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden in het Aanwijzingsbesluit bouwgerelateerde objecten.

Melding of vergunning

  • Voldoet u aan voorwaarden? Dan is een melding bij de gemeente genoeg. Een melding geeft u minimaal 2 weken vóór gebruik door aan de gemeente.
  • Duurt het gebruik van gemeentegrond langer dan 31 dagen? Of gaat het om iets anders dan dingen die te maken hebben met bouwen? Dan moet u een vergunning aanvragen. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken vóór gebruik aan.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier helemaal in. Maak ook een situatieschets van de grond die u wilt gebruiken. Stuur deze als bijlage mee. Plaatst u iets op de openbare weg (ook fietspaden horen hierbij)? Levert dan ook een tekening in. Hierop geeft u aan waar en met welke borden u de weg wilt afsluiten. Geef op de tekening ook de voorgestelde omleiding aan. Heeft u extra informatie? Stuur ook die gegevens mee. U kunt het aanvraagformulier met alle bijlagen mailen naar omgevingsloket@veldhoven.nl

Let op! Zonder deze tekeningen kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen. 

Aanvraagformulier gebruik openbaar gebied (inwoners)

Aanvraagformulier gebruik openbaar gebied (bedrijven)

Prijs

Soort kosten Prijs
Gebruik van gemeentegrond per m2 per week € 1,80
Gebruik van gemeentegrond per m2 per maand € 5,50
Leges vergunning € 116,30

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek