Gebruik openbaar gebied

Wilt u tijdelijk iets op gemeentegrond plaatsen, zoals een container, een bouwkeet, hoogwerker of bouwmaterialen? Dan moet u dit melden of een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden in het Aanwijzingsbesluit bouwgerelateerde objecten.

Aanvragen

  • Voldoet u aan bovengenoemde voorwaarden, dan is een melding bij de gemeente genoeg. Een melding geeft u minimaal 2 weken vóór gebruik door aan de gemeente
  • Duren de werkzaamheden bijvoorbeeld langer dan 31 dagen, of gaat het om iets anders dan om bouwgerelateerde objecten, dan moet u een vergunning aanvragen. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken vóór gebruik aan

Zowel een melding als een vergunning regelt u via onderstaand aanvraagformulier. 

Aanvraagformulier gebruik openbaar gebied (inwoners)

Aanvraagformulier gebruik openbaar gebied (bedrijven)

Situatieschets meesturen

Vul het aanvraagformulier helemaal in en stuur een situatieschets van de grond die u wilt gebruiken, als bijlage mee. Plaatst u iets op de openbare weg (hiertoe behoren ook fietspaden), dan levert u ook een tekening in waarop u aangeeft hoe u deze weg gaat afsluiten (met welke borden) en eventueel de omleiding.

Prijs

Soort kosten Prijs
Gebruik van gemeentegrond per m2 per week € 1,65
Gebruik van gemeentegrond per m2 per maand € 5,00

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek