Gebruik openbaar gebied

Wilt u tijdelijk iets op gemeentegrond plaatsen, zoals een container, een bouwkeet, hoogwerker of bouwmaterialen? Dan moet u dit melden of een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Melding of vergunning?

Als het geplaatste object voldoet aan de voorwaarden die beschreven staan in het Aanwijzingsbesluit bouwgerelateerde objecten, dan is een melding voldoende. U moet er dan wel voor zorgen dat u altijd voldoet aan deze gestelde voorwaarden. Voldoet het geplaatste object niet aan de voorwaarden genoemd in het Aanwijzingsbesluit, dan moet u een vergunning aanvragen.

Aanvragen

  • Een melding geeft u minimaal 2 weken vóór gebruik door aan de gemeente
  • Duren de werkzaamheden langer dan 31 dagen, of gaat het om iets anders dan om bouwgerelateerde objecten, dan moet u een vergunning aanvragen. Een vergunning vraagt u minimaal 8 weken vóór gebruik aan

Zowel een melding als een vergunning regelt u via onderstaand aanvraagformulier. 

Situatieschets meesturen

Vul het aanvraagformulier helemaal in en stuur een situatieschets van de grond die u wilt gebruiken, als bijlage mee. Plaatst u iets op de openbare weg (hiertoe behoren ook fietspaden), dan levert u ook een tekening in waarop u aangeeft hoe u deze weg gaat afsluiten (met welke borden) en eventueel de omleiding. Als u aanvullende gegevens heeft, kunt u deze ook mailen naar omgevingsloket@veldhoven.nl

Let op! Zonder deze tekeningen kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen. 

Aanvraagformulier gebruik openbaar gebied (inwoners)

Aanvraagformulier gebruik openbaar gebied (bedrijven)

Prijs

Soort kosten Prijs
Gebruik van gemeentegrond per m2 per week € 1,65
Gebruik van gemeentegrond per m2 per maand € 5,05
Leges vergunning € 113,45

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek