Subsidies

 • Subsidie Straat- en buurtactiviteiten

  De subsidie voor straat- en buurtactiviteiten is bedoeld om de sociale samenhang in de wijk te bevorderen. Elke straat of buurt in Veldhoven kan een aanvraag indienen.

 • Subsidie Vitale samenleving

  Het doel van de subsidieregeling Vitale samenleving is ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Voor sommige mensen is dit niet vanzelfsprekend.

 • Subsidie Goed woon- en leefklimaat

  De gemeente Veldhoven heeft de subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat. Hiermee wil de gemeente de mogelijkheden tot samen leven en elkaar ontmoeten stimuleren. De subsidieregeling is er voor alle inwoners van Veldhoven.

 • Subsidie Jack Mikkersfonds

  Het Jack Mikkersfonds ondersteunt initiatieven in Veldhoven die zich richten op innovatie, onderwijs en/of participatie.