Subsidie Vitale samenleving

Het doel van de subsidieregeling Vitale samenleving is ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Voor sommige mensen is dit niet vanzelfsprekend.

De gemeente Veldhoven stimuleert dat alle inwoners van Veldhoven naar vermogen meedoen aan de Veldhovense samenleving. De gemeente subsidieert daarom activiteiten van organisaties om kwetsbare inwoners te ondersteunen. Bijvoorbeeld met subsidies aan organisaties die zich richten op gehandicapten, psychiatrische patiënten, jeugdige delinquenten, mensen aan de zelfkant van de samenleving, verslaafden, ouderen, slachtoffers van misdrijven, mantelzorgers, zieken, moeders met pasgeboren baby’s, arme gezinnen, mensen met een afstand tot de samenleving of een risico daartoe.

Stimuleringssubsidie

Er is binnen de regeling ook jaarlijks stimuleringssubsidie beschikbaar. Dit is bedoeld voor eenmalige activiteiten. De subsidieregeling Vitale samenleving kent meerdere subsidieplafonds. Dit betekent dat als een bepaald bedrag is bereikt bij de toekenning van subsidies, aanvragen die daarna nog binnenkomen, worden geweigerd. De volgende subsidieplafonds zijn ingesteld:

  • Subsidie voor ondersteuning vrijwilligers € 10.000,-
  • Eenmalige subsidie voor nieuwe initiatieven  € 10.000,-

De activiteiten waarvoor u subsidie kan aanvragen vindt u in de bijlage bij de Subsidieregeling Vitale Samenleving

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u voldoen aan voorwaarden. U vindt de voorwaarden in de Subsidieregeling Vitale Samenleving en de bijlage.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag sturen aan gemeente@veldhoven.nl. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Achteraf vaststellen toegekende subsidie

Als u subsidie heeft ontvangen, moet u in veel gevallen nog een verantwoording toesturen. Hierdoor kan uw subsidie definitief worden vastgesteld. Of dit voor u geldt, leest u in de beschikking en budgetovereenkomst die u heeft gekregen. Indien dit voor u geldt, vult u het aanvraagformulier vaststelling subsidie (PDF, 82.4 kB) in. Stuur het formulier met de bijlagen naar gemeente@veldhoven.nl.

Contact

Heeft u vragen of overlegt u graag voordat u subsidie aanvraagt? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail participatie@veldhoven.nl.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek