Subsidie Vitale samenleving

Het doel van de subsidieregeling Vitale samenleving is het bevorderen van een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Voor sommige mensen is dit niet vanzelfsprekend.

De gemeente subsidieert daarom activiteiten van organisaties om kwetsbare inwoners te ondersteunen. Bijvoorbeeld met subsidies aan organisaties die zich richten op gehandicapten, psychiatrische patiënten, jeugdige delinquenten, mensen aan de zelfkant van de samenleving, verslaafden, ouderen, slachtoffers van misdrijven, mantelzorgers, zieken, moeders met pasgeboren baby’s, arme gezinnen, mensen met een afstand tot de samenleving of een risico daartoe.

Subsidieplafonds

De subsidieregeling Vitale samenleving kent meerdere subsidieplafonds. Dit betekent dat als een bepaald bedrag is bereikt bij de toekenning van subsidies, aanvragen die daarna nog binnenkomen, worden geweigerd. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

  • Subsidie voor ondersteuning vrijwilligers € 10.000
  • Jack Mikkersfonds € 1.000 (ook voor particulieren)
  • Incidentele subsidie voor nieuwe initiatieven € 6.000

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie of voor de experimenteerruimte moet u voldoen aan voorwaarden. U vindt de voorwaarden in de Subsidieregeling Vitale samenleving.

Aanvragen

Op dit moment passen we de uitgangspunten van de subsidieregeling aan. Daarom kunt u vanaf 1 mei pas weer subsidie aanvragen. 

Achteraf vaststellen toegekende subsidie

Als er subsidie aan u is toegekend en deze achteraf nog vastgesteld moet worden, vult u het aanvraagformulier vaststelling subsidie (PDF, 100.7 kB) in. Stuur het formulier met de bijlagen naar gemeente@veldhoven.nl.

Contact

Heeft u vragen of overlegt u graag voordat u een aanvraag indient? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek