Subsidie Vitale samenleving

Het doel van de subsidieregeling Vitale samenleving is het bevorderen van een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Voor sommige mensen is dit niet vanzelfsprekend.

De gemeente Veldhoven stimuleert dat alle inwoners van Veldhoven naar vermogen meedoen aan de Veldhovense samenleving. De gemeente subsidieert daarom activiteiten van organisaties om kwetsbare inwoners te ondersteunen. Bijvoorbeeld met subsidies aan organisaties die zich richten op gehandicapten, psychiatrische patiënten, jeugdige delinquenten, mensen aan de zelfkant van de samenleving, verslaafden, ouderen, slachtoffers van misdrijven, mantelzorgers, zieken, moeders met pasgeboren baby’s, arme gezinnen, mensen met een afstand tot de samenleving of een risico daartoe.

Subsidieregelingen

De Subsidieregeling Vitale samenleving bevordert een inclusieve samenleving: voor mensen voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is of die een risico lopen om op afstand te komen. De Subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat faciliteert het samen leven en ontmoeten voor alle inwoners van Veldhoven. De subsidies voor 2021 zijn al voor dit jaar toegekend.

Stimuleringssubsidie

Er is binnen de regelingen ook jaarlijks stimuleringssubsidie beschikbaar. Dit is bedoeld voor eenmalige activiteiten. De subsidieregeling Vitale samenleving (PDF, 133.0 kB) kent meerdere subsidieplafonds. Dit betekent dat als een bepaald bedrag is bereikt bij de toekenning van subsidies, aanvragen die daarna nog binnenkomen, worden geweigerd.

De volgende subsidieplafonds zijn ingesteld:

  • Subsidie voor ondersteuning vrijwilligers € 10.000,-
  • Incidentele subsidie voor nieuwe initiatieven € 6.000,- (vanaf 2022: € 10.000,-)

U vindt in de bijlage bij de subsidieregeling de activiteiten waarvoor subsidie kan worden gevraagd en de voorwaarden. U kunt uw aanvraag sturen aan gemeente@veldhoven.nl. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Aanvragen

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u voldoen aan voorwaarden. U vindt de voorwaarden in de Subsidieregeling Vitale Samenleving en de bijlage (PDF, 133.0 kB).

Gewijzigde regelingen per 1 januari 2022

Het college heeft de subsidiegrondslagen aangepast in beide regelingen. Deze gewijzigde regelingen gaan in op 1 januari 2022. Hier vindt u de nieuwe regeling Vitale Samenleving 2021 en de bijlage, geldend vanaf 2022. Alle organisaties die in 2021 subsidie hebben ontvangen, hebben bericht gekregen over de wijze waarop aanvragen voor 2022 kunnen worden gedaan. Dit moet voor 30 september 2021 gebeuren. Heeft u geen informatie ontvangen en wilt u wel subsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op via participatie@veldhoven.nl

Achteraf vaststellen toegekende subsidie

Als u subsidie heeft ontvangen, moet u in veel gevallen nog een verantwoording toesturen. Hierdoor kan uw subsidie definitief worden vastgesteld. Of dit voor u geldt, leest u in de beschikking en budgetovereenkomst die u heeft gekregen. Indien dit voor u geldt, vult u het aanvraagformulier vaststelling subsidie (PDF, 77.5 kB) in. Stuur het formulier met de bijlagen naar gemeente@veldhoven.nl.

Contact

Heeft u vragen of overlegt u graag voordat u een aanvraag indient? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op via e-mail participatie@veldhoven.nl.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek