Subsidie Goed woon- en leefklimaat

Het doel van de subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat is het verbeteren van ontmoeting, algemeen welzijn en de sociale structuur voor alle inwoners van Veldhoven.

De gemeente Veldhoven stimuleert dat alle inwoners van Veldhoven naar vermogen meedoen aan de Veldhovense samenleving. De gemeente subsidieert daarom activiteiten van organisaties die dit ondersteunen. Bijvoorbeeld met subsidies voor jeugdsport, scouting, speeltuinen, muziekschool, zwembad, theater, dorpsverenigingen, ouderenbonden, zang- en muziekverenigingen, dorpsfeesten en jaarlijkse tradities, toeristische en recreatieve voorzieningen. 

Stimuleringssubsidie

Er is binnen de regeling ook jaarlijks stimuleringssubsidie beschikbaar. Dit is bedoeld voor eenmalige activiteiten. De subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat heeft meerdere subsidieplafonds. Dit betekent dat als een bepaald bedrag is bereikt bij de toekenning van subsidies, aanvragen die daarna nog binnenkomen, worden geweigerd. De volgende subsidieplafonds zijn ingesteld:

  • Sportieve evenementen € 7.500,-
  • Culturele evenementen € 12.000,-
  • Straat- en buurtactiviteiten € 15.000,- (ook voor particulieren) 
  • Eenmalige subsidie voor nieuwe initiatieven € 10.000,-

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet u voldoen aan voorwaarden. U vindt de voorwaarden in de Subsidieregeling Goed Woon- en Leefklimaat en de bijlage.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag sturen naar gemeente@veldhoven.nl. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Achteraf vaststellen toegekende subsidie

Als u subsidie heeft ontvangen, moet u in veel gevallen nog een verantwoording toesturen. Hierdoor kan uw subsidie definitief worden vastgesteld. Of dit voor u geldt, leest u in de beschikking en budgetovereenkomst die u heeft gekregen. Indien dit voor u geldt, vult u het aanvraagformulier vaststelling subsidie (PDF, 82.4 kB) in. Stuur het formulier met de bijlagen naar gemeente@veldhoven.nl.

Contact

Heeft u vragen of overlegt u graag voordat u subsidie aanvraagt? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek