Subsidie Straat- en buurtactiviteiten

De subsidie voor straat- en buurtactiviteiten is bedoeld om de sociale samenhang in de wijk te bevorderen. Elke straat of buurt in Veldhoven kan een aanvraag indienen.

Bedenk een activiteit die u met uw straat wil organiseren en die erop gericht is om de sociale samenhang te versterken.

De hoogte van de eenmalige subsidie voor straat- en buurtactiviteiten is € 160,-.

Voorwaarden

  • De activiteit versterkt de sociale samenhang in de straat of buurt
  • De activiteit vindt plaats in de openbare ruimte
  • De activiteit is gericht op en toegankelijk voor alle bewoners van de straat of buurt
  • De subsidie is niet bedoeld voor enkel een barbecue, of gezamenlijke borrel, maar voor een activiteit met buurtgenoten. Daarbij kunt u denken aan sport en spel, of een andere gezamenlijke activiteit
  • De uitgaven hoeven niet achteraf verantwoord te worden. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om er verstandig mee om te gaan

Vraag subsidie aan

Contact

Heeft u vragen of overlegt u graag voordat u een aanvraag indient? Wij helpen u graag. Neem hiervoor met ons op via e-mail: participatie@veldhoven.nl

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek