Subsidie Jack Mikkersfonds

Het Jack Mikkersfonds ondersteunt initiatieven in Veldhoven die zich richten op innovatie, onderwijs en/of participatie.

Oud-burgemeester Jack Mikkers nam in 2017 afscheid van de gemeente Veldhoven. In de periode 2007-2017 heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor de Veldhovense samenleving. Met name zijn inzet voor innovatie, onderwijs en participatie is van grote waarde geweest. Om zijn gedachtegoed in Veldhoven ook na zijn vertrek te laten voortbestaan, heeft de gemeente bij zijn afscheid een Jack Mikkersfonds opgericht.

De eenmalige subsidie uit het Jack Mikkersfonds is bedoeld voor particulieren en organisaties. De bijdrage is maximaal € 1.000,-. Aanvragen kan tot en met 2027. 

Voorwaarden

  • De activiteiten waarvoor u subsidie vraagt:
    • vinden plaats in Veldhoven en/of richten zich op Veldhoven
    • leveren een bijdrage aan innovatie, onderwijs en/of participatie
    • zijn een aanvulling op het bestaande aanbod van activiteiten in Veldhoven
  • Een redelijk deel van de kosten van het initiatief komt uit andere middelen dan de gemeentelijke subsidie

Let op!De jaarlijkse beschikbare subsidie voor het Jack Mikkersfonds is € 1.000,-. Voor het jaar 2024 is dit subsidieplafond bereikt. U kunt daarom in 2024 geen beroep meer doen op het Jack Mikkersfonds. Vanaf 1 januari 2025 kunnen wij nieuwe aanvragen weer in behandeling nemen.

Vraag subsidie aan

Beoordeling en besluit

  1. Een beoordelingscommissie beoordeelt uw aanvraag en adviseert het college
  2. Het college beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag

Contact

Heeft u vragen of overlegt u graag voordat u een aanvraag indient? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek