Verkiezingen

Bekijk de definitieve uitslag in de gemeente Veldhoven van de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart 2021.

Processen-verbaal van de stembureaus

De volgende processen-verbaal van de stembureaus liggen ter inzage. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek