Verkiezingen

 • Tweede Kamerverkiezing 2021

 • Briefstemmen

  Als u 70 jaar of ouder bent op 17 maart 2021, mag u stemmen per brief. U krijgt hiervoor een stempluspas.

 • Identificatie bij verkiezingen

  Om te kunnen stemmen moet u zich identificeren.

 • Kiesgerechtigdheid

  In de Kieswet staat wie mag stemmen bij verkiezingen. De volgende personen zijn kiesgerechtigd bij de Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021.

 • Kiezerspas

  Met een kiezerspas kunt u bij de verkiezing voor de Tweede Kamer in elk stembureau in Nederland stemmen. Ook kunt u een kiezer buiten Veldhoven machtigen om namens u te stemmen.

 • Locaties publicatieborden

  De gemeente stelt publicatieborden beschikbaar voor deelnemende partijen en groeperingen. De aanplakborden worden geplaatst vanaf 24 februari tot en met 21 maart 2021.

 • Openbare kennisgevingen verkiezingen

  Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op deze pagina vindt u de openbare kennisgevingen hierover.

 • Stemlokalen

  Op woensdag 17 maart 2021 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Bekijk waar u kunt stemmen. En welke maatregelen wij nemen zodat u veilig kunt stemmen.

 • Stemmen bij volmacht

  Bent u niet zelf in de gelegenheid om te gaan stemmen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.

 • Stemmen vanuit het buitenland

  Wanneer u op de dag van de verkiezing (tijdelijk) in het buitenland verblijft, dan kunt u toch stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021.

 • Stemmen voor kwetsbare doelgroepen

  Op woensdag 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Door de coronamaatregelen kunt u ook op maandag 15 maart of dinsdag 16 maart al stemmen.

 • Stempas

  Met uw stempas brengt u uw stem uit tijdens de 2e Kamer verkiezingen op woensdag 17 maart 2021. U krijgt uw stempas in week 8 (rond 23/24 februari) thuisgestuurd.

 • Vervroegd stemmen

  Op woensdag 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Door de coronamaatregelen kunt u ook op maandag 15 maart of dinsdag 16 maart al stemmen.