Verkiezingen

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het nieuws en informatie rondom de verkiezingen in 2023.

Woensdag 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart waren de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten. Tegelijkertijd vonden de verkiezingen voor het algemeen bestuur van de waterschappen plaats.

Voorlopige uitslag verkiezing leden Provinciale Staten

Processen-verbaal - per stembureau in Veldhoven

Proces-verbaal - gemeentelijk stembureau (GSB)

Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau

Telling verkiezing leden Provinciale Staten 2023

Voorlopige uitslag verkiezing Waterschap De Dommel

Processen-verbaal - per stembureau in Veldhoven

Proces-verbaal - gemeentelijk stembureau (GSB)

Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau

Telling verkiezing algemeen bestuur van Waterschap De Dommel 2023

Melding maken

Vermoedt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Provinciale Statenverkiezing of de waterschapsverkiezing 2023? Dan kunt u dit (anoniem) melden bij het centraal stembureau (CSB). Dat kan tot 48 uur voordat de zitting van het CSB plaatsvindt.

Algemene informatie verkiezingen

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek