Duurzaamheid

Veldhoven is een fijne plek om te wonen, werken en leven. Dat willen we graag blijven, ook in de toekomst. Daarom hebben we in Veldhoven veel aandacht voor duurzaamheid. Iedereen doet mee: inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. We zijn samen op weg naar een duurzaam Veldhoven. Op onderstaande pagina’s leest u er meer over.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek