Biodiversiteit

Er zijn bijna 2 miljoen verschillende dier- en plantensoorten op aarde. Elke soort heeft zijn eigen rol in zijn eigen leefomgeving. Alle verschillende soorten houden samen de natuur in evenwicht. Dit noemen we biodiversiteit. De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Veldhoven heeft veel openbaar groen in straten, parken en bossen. We onderhouden al dat groen op een natuurvriendelijke manier. Want we willen zorgen voor een betere biodiversiteit: steeds meer soorten insecten, wilde bloemen, vogels en dieren.

Wat kunt u doen?

U kunt zelf meehelpen aan biodiversiteit. Zijn al die tegels in uw tuin echt nodig? Plant eens een boom of struik in uw tuin. Op de website van de stichting Steenbreek vindt u ideeën. Heeft u een garage? Misschien kunt u er een groen dak op maken. De Veldhovense stimuleringslening kan u daarbij helpen.

Wat doet de gemeente?

  • We gebruiken alleen biologische bestrijdingsmiddelen. En dat doen we alleen als er een plaag is waarvan veel mensen last hebben.
  • We kiezen bij grote plantprojecten vaak voor soorten die hier van nature voorkomen. Denk aan de tamme kastanje, honingboom, inlandse kers, esdoorn, hazelaar, lijsterbes, sporkehout, linde, hondsroos, vlinderstruik en meidoorn.
  • We zorgen voor meer dier- en plantsoorten in de 450 hectare aan bosgebied. Dat heet geïntegreerd bosbeheer. We zorgen voor een goede opbouw van kruiden, struiken en bomen. We geven vogels, insecten en zoogdieren een goede leefomgeving. Ongevaarlijke dode bomen laten we met rust. Die zitten vaak vol leven en zijn een ideale voedselbron of bieden nestgelegenheid voor vleermuizen en vogels.
  • We doen mee aan het Ambitiestatement Duurzame Gronduitgifte van het platform Landbouw en Voedsel Brabant voor meer biodiversiteit en een betere kwaliteit van het (grond)water.
  • Soms moet er een stukje natuur verdwijnen. Bijvoorbeeld om plaats te maken voor nieuwe wegen of woningbouw. Want Veldhoven groeit en moet wel bereikbaar blijven. We leggen dan altijd op een andere plek nieuwe natuurgebiedjes aan, zoals bij de Poelenloop. 

Projecten

  • Vogelakkers: we hebben voormalige (pacht)percelen ingezaaid tot vogelakkers. Ze vormen in de herfst en winter een voedselbron voor allerlei akkervogels en zoogdieren. Sommige zouden anders (bijna) geen leefruimte hebben. Op de vogelakkers leven kepen, vinken, groenlingen, patrijzen, fazanten, muizen en marterachtigen. Aan de randen groeien akkerbloemen voor insecten. Veldhoven heeft 18 vogelakkers met een totale oppervlakte van 10 hectare.
  • Nestkasten: we plaatsen en onderhouden kasten waarin vogels kunnen nestelen. Die hangen vooral in parken, op de begraafplaats, de kinderboerderij en bij de gemeentewerf. Hierin wonen vogels als de torenvalk, specht, bosuil, holenduif, boomklever, spreeuw en huismus. De vogels hebben een belangrijke rol. Mezen eten bijvoorbeeld Eikenprocessierupsen en spreeuwen eten de larven van de schadelijke mei- en junikever. 
  • Begrazen: op meerdere plekken zetten we dieren in voor natuurlijke begrazing. Bijvoorbeeld onder de hoogspanningsmasten aan de Turfweg. Daar grazen ezels. Zo behouden we het schrale grasland en heidegebied en kunnen we dat zelfs gaan uitbreiden. Het Kempisch Heideschaap graast op meerdere plekken om de woekerende Japanse Duizendknoop tegen te houden. Die verdringt namelijk kruidensoorten die hier van nature voorkomen. Ook grazen runderen naast de Bruggenrijt, het hele jaar door.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek