Energie en warmte

Met de energietransitie willen we klimaatverandering zo veel mogelijk beperken. We gebruiken steeds minder energie. En energie die we wel nodig hebben, wekken we steeds vaker duurzaam open. Op onderstaande pagina’s leest u wat u zelf u kunt doen en wat de gemeente doet.