Energie en warmte

Met de energietransitie willen we klimaatverandering zo veel mogelijk beperken. We gebruiken steeds minder energie. En energie die we wel nodig hebben, wekken we steeds vaker duurzaam op. Op onderstaande pagina’s leest u wat u zelf u kunt doen en wat de gemeente doet.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek