Energie en warmte: wat doet de gemeente?

Als gemeente hebben we de regie om de energie- en warmtetransitie in goede banen te leiden.

Dit doen we op vier niveaus:

  1. We maken lokaal beleid met doelen en plannen.
  2. We organiseren gemeentebrede activiteiten waar iedere Veldhovenaar aan mee kan doen.
  3. We starten gebiedsgerichte projecten in bepaalde buurten en wijken.
  4. We stimuleren en coördineren samenwerking met en tussen partijen zoals Veldhoven Duurzaam, de woningbouwcorporaties, de welzijnsorganisaties én de regio (via de Regionale Energie Strategie).

Hiermee willen we zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften en dagelijkse praktijk van onze inwoners, bedrijven en organisaties. We gebruiken een stap-voor-stap-aanpak waarin stimuleren, helpen en ontzorgen centraal staan. Want we vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. En we hechten veel waarde aan keuzevrijheid en flexibiliteit voor onze inwoners.

Ons beleid

Eind 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld. Daarin staat hoe we de komende jaren stap-voor-stap minder aardgas gaan gebruiken. Daarnaast willen we de elektriciteit die we nodig hebben, duurzaam opwekken. Hoe we dit doen, staat in het Beleidskader hernieuwbare elektriciteit en besparing. Dat is begin dit jaar vastgesteld.

Die ambities en voorgenomen aanpak, gaan we uitvoeren met concrete plannen. Die staan in het Uitvoeringsprogramma energietransitie gebouwde omgeving.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

​​

Aan de slag

Er gebeurt nu al veel. Als gemeente verduurzamen we onze eigen gebouwen, ‘verLedden’ we onze verlichting en kunnen we wellicht zonnecarports ontwikkelen. Maar de impact daarvan is beperkt. Daarom zetten wij vooral in op het informeren, stimuleren en zoveel mogelijk helpen van onze inwoners en ondernemers tijdens hun verduurzamingsreis. Denk daarbij aan:

  • advies op maat van de vrijwillige adviseurs van Veldhoven Duurzaam.
  • collectieve inkoopacties, bijvoorbeeld voor zonnepanelen en isolatie.
  • acties met cadeaubonnen voor kleine, energiebesparende producten.
  • de inzet van energiecoaches: enthousiaste vrijwilligers die mede-Veldhovenaren helpen om energie te besparen.
  • projecten met inwoners in ’t Look, Heikant en d’Ekker, zoals de Warmtescan.
  • het online Energieloket Veldhoven met informatie over duurzame maatregelen en acties.

Digitale nieuwsbrief

We versturen regelmatig een digitale nieuwsbrief over duurzaamheid in Veldhoven. Die heette tot eind 2023 de Nieuwsbrief Energietransitie en draagt inmiddels de naam Nieuwsbrief Duurzaamheid. Meld u aan en blijf op de hoogte!

Eerdere nieuwsbrieven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek