Aardgasvrij

Wat zijn de gevolgen voor uw energiekosten als de prijzen van aardgas weer gaan stijgen? Weet u al wat u gaat doen als uw CV-ketel vervangen moet worden? Gaat u nog investeren in zonnepanelen nu er zo veel te doen is over het terugleveren van zonne-energie? Het verbruik en opwekken van (duurzame) energie is een actueel onderwerp, evenals de effecten van aardgasgebruik op ons klimaat. Nederland heeft het Europees Klimaatakkoord ondertekend. En als gemeente Veldhoven gaan we uitvoering geven aan dit nationale beleid om de komende jaren het gebruik van aardgas te verminderen en uiteindelijk in 2050 aardgasvrij te zijn. De uitvoering pakken we wijk voor wijk aan, waarbij we starten in ’t Look.

Aanmelden informatiebijeenkomst ‘t Look

Op dit moment starten we een verkenning op om te komen tot een stappenplan om ’t Look aardgasvrij te maken. Daarom hebben bewoners van ’t Look een uitnodiging ontvangen voor een informatiebijeenkomst op donderdag 20 juni aanstaande. Locatie is basisschool de Brembocht. Alle bewoners en gebouweigenaren van de wijk ‘t Look zijn welkom, of u nu een huis huurt of bezit. Wij vragen iedereen om vooraf aan te melden via onderstaande knop.

Aanmelden Informatiebijeenkomst 't Look

Programma informatiebijeenkomst

  • 19.15 uur: Inloop
  • 19.30 uur: Start bijeenkomst
  • 20.30 uur: Einde bijeenkomst, mogelijkheid om na te praten en individueel vragen te stellen

Samen aan de slag

Als gemeente Veldhoven geven we uitvoering aan het nationale beleid om in 2025 aardgasvrij te zijn. Dit doen we uiteraard niet alleen, maar juist samen met onze inwoners. Daarom gaan we per wijk een stappenplan opstellen die de route naar een aardgasvrije omgeving beschrijft. Hierbij starten we in 2024 in ’t Look. Komende jaren volgen de andere wijken van Veldhoven. Wat de planning is per wijk, is nog niet bekend.

Wel staat vast dat we dit stappenplan samen met inwoners, gebouweigenaren en andere organisaties opstellen. Het stappenplan moet iedereen helpen om keuzes te maken in de overgang naar een aardgasvrije wijk.

Contact

Heeft u vragen over de stappen die wij gaan zetten binnen onze gemeente om tot aardgasvrije wijken te komen? Stuur dan een mail naar duurzaam@veldhoven.nl of bel met telefoonnummer 14 040.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek