Tijdelijke opvang statushouders in De Buitenjan

De Buitenjan, tijdelijke opvanglocatie voor statushouders

In groepsaccommodatie De Buitenjan vangen we maximaal 150 statushouders tegelijkertijd op.

Een statushouder heeft de hele asielprocedure doorlopen. Hij of zij heeft een vergunning om in Nederland te mogen blijven en gaat deel uitmaken van onze samenleving. De statushouders verblijven in De Buitenjan tot er een geschikte woning voor hen is gevonden in de regio Zuidoost-Brabant. Ook starten ze met hun inburgering als nieuwe Nederlanders.

De statushouders

In De Buitenjan komen alleenstaande volwassenen en gezinnen met kinderen. Ze zijn afkomstig uit asielzoekerscentra in het hele land en toegewezen aan de gemeenten in Zuidoost-Brabant.

Aan de slag

De tijdelijke bewoners van De Buitenjan worden niet alleen opgevangen, ze gaan ook aan de slag. Ze leren Nederlands en fietsen, doorlopen een gezamenlijk inburgeringsprogramma en zoeken werk. Voor hun ontspanning en vrijetijdsbesteding, werken de gemeente en het COA samen met organisaties, verenigingen en vrijwilligers uit de omgeving. Wie hulp wil bieden, kan zich aanmelden bij Cordaad: info@veldhovenvoorelkaar.nl.

Waarom deze tijdelijke opvang?

Het COA heeft problemen met de opvang van asielzoekers. De asielzoekerscentra in Nederland zijn overvol. De instroom van asielzoekers neemt nog steeds toe. En de uitstroom van statushouders naar woningen in gemeenten stagneert. Onder meer door de krapte op de woningmarkt. Daarom zoekt het COA overal naar extra opvangcapaciteit. Ook het kabinet heeft verschillende noodoproepen uitgestuurd naar gemeenten. Met het tijdelijk opvangen van statushouders in De Buitenjan, dragen Veldhoven en de regiogemeenten bij aan het oplossen van deze maatschappelijke en humanitaire noodsituatie.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek