Zorg en ondersteuning

 • Wmo-voorziening aanvragen

  Heeft u behoefte aan ondersteuning, zorg of hulp? Maak dan een afspraak met een van onze medewerkers van het loket Welzijn, Wonen, Zorg.

 • Jeugdhulp

  Het is belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien zonder ernstige problemen, zodat ze hun school kunnen afmaken en een goede toekomst hebben.

 • Cliëntondersteuning

  Heeft u informatie, advies of hulp nodig bij het keukentafelgesprek of bij de aanvraag van een voorziening? U heeft recht op cliëntondersteuning.

 • Collectieve zorgverzekering

  Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij VGZ en CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld.

 • Mantelzorg

  Als u mantelzorg verleent, kunt u in aanmerking komen voor mantelzorgondersteuning: oplossingen die uw zorgtaak lichter maken.

 • Taxbus en Valyspas

  Heeft u problemen met bewegen of met vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor vervoer van deur tot deur met de Taxbus of Valys.

 • Veldhoven aan tafel

  De gemeente wil met de brede participatieraad ‘Veldhoven aan Tafel’ inwoners en belanghebbenden betrekken bij het opstellen van beleid voor welzijn, wonen, zorg en werk.

 • Vrijwilligers

  In Veldhoven zijn hier mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Doet u de werkzaamheden in organisatorisch verband, dan bent u automatisch verzekerd.

 • Zorg in natura en persoonsgebonden budget (pgb)

  Bij zorg in natura krijgt u zorg van een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft. Met een pgb koopt u zelf zorg of een voorziening in.