Zorg en ondersteuning

 • Cliëntondersteuning

  Heeft u informatie, advies of hulp nodig bij het keukentafelgesprek of bij de aanvraag van een voorziening? U heeft recht op cliëntondersteuning.

 • Collectieve zorgverzekering

  Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij VGZ en CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld.

 • Hulp bij opgroeien en opvoeden

  Opgroeien en het opvoeden van een kind is niet altijd even gemakkelijk. Heb je als kind en/of als opvoeder(s) behoefte aan ondersteuning?

 • Hulp na toeslagenaffaire

  De Belastingdienst is te streng geweest met het terugvragen van kinderopvangtoeslag. Dit staat bekend als de ‘toeslagenaffaire’. Bent u een gedupeerde van de toeslagenaffaire? Dan kunt u in aanmerking komen voor de herstelregeling van de Belastingdienst.

 • Mantelzorg

  Als u mantelzorg verleent, kunt u in aanmerking komen voor mantelzorgondersteuning: oplossingen die uw zorgtaak lichter maken.

 • Melding verward gedrag

  Familie of buren merken vaak als eerste dat iemand in de war is. En een gevaar voor zichzelf of anderen is of dreigt te worden. Mogelijk is er psychische hulp nodig. Maakt u zich ernstige zorgen? Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorg en Veiligheid van de gemeente.

 • Schulden

  Hebt u moeite om rond te komen? Ontstaan er schulden? Dan is het belangrijk dat u snel hulp zoekt. De gemeente kan u daarbij helpen. Bijvoorbeeld door: Het vinden van een oplossing voor uw schulden. Het beheren van uw financiën via budgetbeheer. Het coachen naar een bestaan zonder schulden. Het aanbieden van regelingen die meer financiële ruimte geven.

 • Veldhoven aan tafel

  De gemeente wil met de brede participatieraad ‘Veldhoven aan Tafel’ inwoners en belanghebbenden betrekken bij het opstellen van beleid voor welzijn, wonen, zorg en werk.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden inwoners ondersteund om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en anderen te blijven ontmoeten.

 • Zorg in natura en persoonsgebonden budget (pgb)

  Bij zorg in natura krijgt u zorg van een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft. Met een pgb koopt u zelf zorg of een voorziening in.