Zorg en ondersteuning

 • Cliëntondersteuning

  Heeft u informatie, advies of hulp nodig bij het keukentafelgesprek of bij de aanvraag van een voorziening? U heeft recht op cliëntondersteuning.

 • Collectieve zorgverzekering

  Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij VGZ en CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld.

 • Corona

  Op deze pagina vindt u actuele en praktische informatie rondom corona.

 • Hulp bij opgroeien en opvoeden

  Opgroeien en het opvoeden van een kind is niet altijd even gemakkelijk. Heb je als kind en/of als opvoeder(s) behoefte aan ondersteuning?

 • Mantelzorg

  Als u mantelzorg verleent, kunt u in aanmerking komen voor mantelzorgondersteuning: oplossingen die uw zorgtaak lichter maken.

 • Melding verward gedrag

  Familie of buren merken vaak als eerste dat er iets niet goed gaat met iemand. Mogelijk is er psychische hulp nodig. Maakt u zich ernstige zorgen? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

 • Schulden

  Zoekt u hulp en advies bij het aanpakken van uw financiële problemen en/of schulden? En woont u in de gemeente Veldhoven?

 • Veldhoven aan tafel

  De gemeente wil met de brede participatieraad ‘Veldhoven aan Tafel’ inwoners en belanghebbenden betrekken bij het opstellen van beleid voor welzijn, wonen, zorg en werk.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden inwoners ondersteund om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en anderen te blijven ontmoeten.

 • Zorg in natura en persoonsgebonden budget (pgb)

  Bij zorg in natura krijgt u zorg van een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft. Met een pgb koopt u zelf zorg of een voorziening in.