Zorg in natura en persoonsgebonden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of een voorziening inkoopt. Bij zorg in natura krijgt u zorg van één van de zorgaanbieders waarmee de gemeente Veldhoven een contract heeft.

Zorg in natura

Bij zorg in natura ontvangt u zorg van één van de zorgaanbieders waarmee de gemeente Veldhoven een contract heeft. De administratie en de kosten van de zorg worden door de gemeente en de aanbieder onderling geregeld. De zorgaanbieder bepaalt in principe van wie u hulp krijgt. U heeft beperkte invloed op de werktijden.

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of een voorziening inkoopt. U ontvangt het geld van het pgb niet op uw eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt het pgb en betaalt daarmee de zorgverlener(s) van uw keuze. Meer informatie vindt u op svb.nl/pgb

Voorwaarden pgb

Als u in aanmerking wilt komen voor een persoonsgebonden budget, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u bijvoorbeeld het pgb goed kunnen beheren en moet u met het pgb veilige en goede ondersteuning inkopen. Voor een pgb Jeugdhulp geldt daarnaast dat u geen pgb kunt krijgen als er geschikte Jeugdhulp is in de vorm van zorg in natura. Tijdens het gesprek met een klantmanager Wmo of met een andere zorgprofessional worden deze voorwaarden besproken. 

Keuze voor pgb of zorg in natura

Als u meerdere voorzieningen nodig heeft, is het mogelijk om per voorziening te bepalen of u deze in de vorm van zorg in natura of in de vorm van een pgb wenst. U kunt dan bijvoorbeeld uw rolstoel in natura krijgen, via een van de leveranciers van de gemeente, en een pgb voor Begeleiding die u zelf wilt inkopen.

Eigen bijdrage

Het is mogelijk dat u voor een Wmo-voorziening een eigen bijdrage moet betalen. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, gezinssamenstelling, leeftijd en de kostprijs van de voorziening. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kan u hier meer informatie over geven. Voor een Jeugdwet-voorziening betaalt u geen eigen bijdrage. 

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek