Hulp bij opgroeien en opvoeden

Het opgroeien en opvoeden van een kind gaat niet altijd even gemakkelijk en soms niet zoals je graag wilt. Als opvoeder of jongere heb je wel eens behoefte aan informatie, advies of een beetje ondersteuning. Als je dat niet kunt krijgen van familie, vrienden of vrijwilligers, zijn er andere organisaties die je kunnen helpen. Wij denken graag met je mee!

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het CJG kun je bellen voor (preventieve) lichte, kortdurende ondersteuning. Je krijgt direct advies of de juiste hulp. Of het nu gaat over kinderen en scheiden, zakgeld, pesten, stotteren, alcohol- en drugsgebruik, gamen of spijbelen: bij het CJG ben je aan het juiste adres. Bekijk voor meer informatie de website van het CJG. Het CJG is op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 9.00 en 12.00 uur via (040) 25 84 113 of via het vragenformulier CJG Veldhoven.

Gespecialiseerde Jeugdhulp

Red je het niet op eigen kracht of met mensen in je omgeving of met iemand binnen het CJG Veldhoven? Dan kun je mogelijk via de Jeugdwet ondersteuning krijgen vanuit de gemeente Veldhoven en zorgaanbieders. Een klantmanager Jeugd van de gemeente kan, in overleg met jou, zorgen voor de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp. Afhankelijk van de situatie kun je denken aan een begeleider aan huis, Jeugd-GGZ (hulp bij psychische aandoeningen), pleegzorg of verblijf in een jeugdinstelling.

De klantmanagers Jeugd zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 14 040. Je kunt ook mailen naar jeugd@veldhoven.nl. Ook als je kind al gespecialiseerde jeugdhulp krijgt en je vragen hebt.

Cliëntondersteuning

Wil je hulp bij een gesprek met bijvoorbeeld de klantmanager Jeugd of bij de aanvraag van gespecialiseerde jeugdhulp? Dan mag je altijd een familielid, vriend of kennis meenemen. Maar je kunt ook gebruikmaken van onafhankelijke en kosteloze cliëntondersteuning.

Crisissituatie - Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant

Als een kind of jongere tot 23 jaar in een crisissituatie acuut gevaar loopt, bel dan 088-06 66 987. Het Crisis Interventie Team (CIT) is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar. Let op: is het een levensbedreigende situatie, bel dan 112. 

Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant is hét centrale regionale meldpunt bij een acute crisis waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn. De medewerkers grijpen in en regelen passende vervolghulp voor het kind en het gezin. U kunt bellen bij bedreigende situaties waarbij de veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin in gevaar zijn. Deze situaties kunnen ontstaan door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Als dat nodig is, kan een medewerker binnen 2 uur langskomen en binnen 24 uur zorgen voor vervolghulp.

Contact Crisis Interventie Team Zuidoost-Brabant

  • Telefoon: 088-06 66 987 (24 uur per dag)
  • E-mail: cit@vtzob.nl

(Kinder)mishandeling - Veilig Thuis

Advies of hulp nodig bij (vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling? Neem dan contact op met Veilig Thuis via telefoonnummer 0800-2000 (gratis). Voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedereen kan er tercht, zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen als professionals. Voor hulp voor jezelf of als je je zorgen maakt over anderen. Veilig Thuis luistert, geeft advies of brengt je in contact met hulpverleners bij u in de buurt. Kijk voor meer informatie op www.veiligthuiszob.nl.

Informatie voor en over jeugdhulpaanbieders

De gemeente Veldhoven is onderdeel van de inkoopregio ‘Een 10 voor de Jeugd’. Binnen deze inkoopregio koopt Veldhoven samen met de gemeente Helmond, Peelgemeente en Dommelvallei+ de specialistische jeugdhulp in. Het gaat om ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf. Kijk voor meer informatie over de inkoop van jeugdhulp op de website van Bizob. Heeft u hierover vragen? Mail dan naar: een10voordejeugd@bizob.nl.

Kwikstart: 18 jaar en nu?

Als je 18 jaar wordt, moet je heel wat zaken zelf regelen. Regelen van verzekeringen, studiefinanciering aanvragen, op jezelf wonen en  overzicht houden over je eigen inkomsten en uitgaven. Op de website van Kwikstart vind je alles op een rijtje. Daarnaast kan je veel informatie vinden over jeugdzorg, allerlei vormen van hulp, je gezondheid en allerlei andere praktische tips.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek