Hulp bij opgroeien en opvoeden

Opgroeien, opvoeden van een kind… Dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Soms gaat het niet zoals je graag zou willen. Als opvoeder of jongere heb je wel eens behoefte aan informatie, advies of een beetje steun. Kun je dat niet krijgen van familie, vrienden of vrijwilligers? Dan zijn er organisaties die je kunnen helpen. Zij denken graag met je mee!

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het CJG kun je bellen voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Of het nu gaat over kinderen en scheiden, zakgeld, pesten of stotteren. Of over alcohol- en drugsgebruik, gamen of spijbelen: bij het CJG ben je aan het goede adres. Je krijgt direct advies. De medewerkers zoeken, als het nodig is, samen met jou naar hulp op maat. Meer informatie vind je op de website van het CJG. Je kunt het CJG bereiken via het vragenformulier CJG Veldhoven. Of bel op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur naar (040) 25 84 113.

Gespecialiseerde Jeugdhulp

Red je het niet alleen of met mensen in je omgeving? Of met hulp van iemand van CJG Veldhoven? Dan kun je mogelijk via de Jeugdwet hulp krijgen. Een klantmanager Jeugd van de gemeente kan, in overleg met jou, zorgen dat je gespecialiseerde jeugdhulp krijgt. De hulp die je krijgt hangt af van de situatie. Denk bijvoorbeeld aan een begeleider aan huis. Of Jeugd-GGZ (hulp bij psychische problemen). Ook pleegzorg of tijdelijk wonen in een jeugdinstelling kan een oplossing zijn.

Wil je een klantmanager Jeugd spreken? Bel dan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 14 040. Je kunt ook mailen naar jeugd@veldhoven.nl. Ook als je kind al gespecialiseerde jeugdhulp krijgt en je vragen hebt.

Cliëntondersteuning

Vind je het lastig om alleen te praten met de klantmanager Jeugd? Of bij de aanvraag van gespecialiseerde jeugdhulp? Je mag altijd een familielid, vriend of kennis meenemen. Je kunt ook gratis onafhankelijke cliëntondersteuner vragen om je te helpen.

Crisissituatie - Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant

Het CIT is hét centrale regionale meldpunt bij een acute crisis waarbij kinderen of jongeren betrokken zijn. De medewerkers grijpen in en regelen passende vervolghulp voor het kind en het gezin. Bel bij bedreigende situaties. Als de veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin in gevaar zijn. Zulke situaties kunnen ontstaan door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Als dat nodig is, kan een medewerker binnen 2 uur langskomen. Het CIT kan binnen 24 uur zorgen voor vervolghulp.

Contact Crisis Interventie Team Zuidoost-Brabant

Loopt een kind of jongere tot 23 jaar in een crisissituatie acuut gevaar? Bel direct het CIT.

  • Telefoon: 088-06 66 987 (24 uur per dag)
  • E-mail: cit@vtzob.nl

Let op: bel bij een levensbedreigende situatie meteen 112.

(Kinder)mishandeling - Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kun je terecht als het thuis niet goed gaat of als je je zorgen maakt over anderen. Met problemen die al lang bestaan en die je niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Maar ook met vermoedens. Als je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar je weet het niet zeker. Veilig Thuis is er voor iedereen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Ben je zelf slachtoffer? Maak je je zorgen om een ander? Of gebruik je zelf geweld? Veilig Thuis luistert, geeft advies of brengt je in contact met hulpverleners in de buurt. Kijk voor meer informatie op de website van Veilig Thuis Oost-Brabant.

Contact met Veilig Thuis

Informatie voor en over jeugdhulpaanbieders

De gemeente Veldhoven is onderdeel van de inkoopregio ‘Een 10 voor de Jeugd’. Binnen deze inkoopregio koopt Veldhoven samen met de gemeente Helmond, Peelgemeenten en Dommelvallei+ de specialistische jeugdhulp in. Het gaat om ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf. Kijk voor meer informatie over de inkoop van jeugdhulp op de website van Bizob. Heeft u hierover vragen? Mail dan naar: een10voordejeugd@bizob.nl.

Kwikstart: 18 jaar en nu?

Je bent 18 jaar. Vanaf nu moet je heel wat zaken zelf regelen. Denk aan verzekeringen en studiefinanciering. Op jezelf wonen en je inkomsten en uitgaven in de gaten houden. Op de website van Kwikstart vind je alles op een rijtje. Verder vind je er veel informatie over gezondheid, praktische tips en allerlei vormen van hulp.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek