Jeugd en onderwijs

 • Adressen kinderopvang

  Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 • Centrum voor Jeugd en Gezin

  Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunt u terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien. Speciaal voor jongeren uit Veldhoven is er het Jongerenpunt.

 • Jeugdhulp

  Het is belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien zonder ernstige problemen, zodat ze hun school kunnen afmaken en een goede toekomst hebben.

 • Leerlingenvervoer

  Als een kind niet zelfstandig naar school vanwege ziekte of een handicap, of niet kan worden gehaald of gebracht, voorziet de gemeente in het vervoer.

 • Leerplicht

  Van 5 tot 16 jaar zijn kinderen leerplichtig. Ze moeten de basisschool afmaken en daarna een opleiding volgen op de middelbare school.

 • Scholen

  In Veldhoven zijn basisscholen, een middelbare school, een school voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs.