Jeugd en onderwijs

 • Adressen kinderopvang

  Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 • Hulp bij opgroeien en opvoeden

  Opgroeien en het opvoeden van een kind is niet altijd even gemakkelijk. Heb je als kind en/of als opvoeder(s) behoefte aan ondersteuning?

 • Leerlingenvervoer

  Als een kind niet zelfstandig naar school kan door ziekte of een handicap, of niet kan worden gehaald of gebracht, zorgt de gemeente onder bepaalde voorwaarden voor het vervoer.

 • Leerplicht

  Van 5 tot 16 jaar zijn kinderen leerplichtig. Ze moeten de basisschool afmaken en daarna een opleiding volgen op de middelbare school.

 • Scholen

  In Veldhoven zijn basisscholen, een middelbare school, een school voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs.

 • Studietoeslag

  Bent u student en heeft u een beperking? Dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele studietoeslag.