Fout!

Vanwege een storing is het op dit moment niet mogelijk digitaal aangifte te doen van een geboorte of overlijden. Wij hopen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.

Jeugd en onderwijs

 • Adressen kinderopvang

  Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 • Hulp bij opgroeien en opvoeden

  Opgroeien en het opvoeden van een kind is niet altijd even gemakkelijk. Heb je als kind en/of als opvoeder(s) behoefte aan ondersteuning?

 • Leerlingenvervoer

  Als een kind niet zelfstandig naar school kan door ziekte of een handicap, of niet kan worden gehaald of gebracht, zorgt de gemeente onder bepaalde voorwaarden voor het vervoer.

 • Leerplicht

  Van 5 tot 16 jaar zijn kinderen leerplichtig. Ze moeten de basisschool afmaken en daarna een opleiding volgen op de middelbare school.

 • Scholen

  In Veldhoven zijn basisscholen, een middelbare school, een school voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs.

 • Studietoeslag

  Bent u student en heeft u een beperking? Dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele studietoeslag.