Scholen

Er zijn in Veldhoven basisscholen, een middelbare school, een school voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs.

Kijk voor meer informatie over de scholen op www.scholenopdekaart.nl.

Brede school en MFA

Een brede school combineert onderwijs met bijvoorbeeld naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur. Brede scholen zijn er voor leerlingen. Ze zijn er óók voor ouders en de buurt. In Veldhoven zitten brede scholen in multifunctionele accommodaties (MFA). Daarmee bedoelen we gebouwen met meer functies. Veldhoven heeft 3 MFA’s: MFA Noord, MFA Midden en MFA Zuid.

Dagarrangementen

In de brede school kunnen kinderen meedoen met dagarrangementen. Na schooltijd zijn er dan bijvoorbeeld sportactiviteiten en culturele activiteiten. De ouders beslissen of hun kind hieraan mee kan doen. Scholen werken hiervoor samen met jeugdinstellingen en -organisaties. Kijk voor meer informatie op www.bredeschoolveldhoven.nl.

Financiële steun

Heeft u geen geld voor buitenschoolse activiteiten? Is uw inkomen lager dan 120% van het bijstandsniveau? Dan kan de Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen het misschien voor uw kind betalen.

Inspectierapporten

Op de website van de Onderwijsinspectie vindt u inspectierapporten voor alle scholen.

Onderwijshuisvesting

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat scholen goede schoolgebouwen hebben. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs zelf. 

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek