Scholen

In Veldhoven zijn basisscholen, een middelbare school, een school voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs.

Kijk voor meer informatie over de scholen op www.scholenopdekaart.nl

Brede school en MFA

Een brede school combineert onderwijs met voorzieningen als naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur. Brede scholen zijn er niet alleen voor leerlingen, maar ook voor ouders en de buurt. In Veldhoven zijn brede scholen gevestigd in multifunctionele accommodaties (MFA). Veldhoven heeft 3 MFA’s: MFA Noord, MFA Midden en MFA Zuid.

Dagarrangementen

In de brede school kunnen kinderen deelnemen aan dagarrangementen. Scholen werken hiervoor nauw samen met jeugdinstellingen en -organisaties. Na schooltijd zijn er bijvoorbeeld sportactiviteiten en culturele activiteiten. Kijk voor meer informatie op www.bredeschoolveldhoven.nl.

Financiële steun

Heeft u geen geld voor buitenschoolse activiteiten? Als uw inkomen lager is dan 120% van het bijstandsniveau kunt u wellicht een beroep doen op Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen

Inspectierapporten

Op de website van de Onderwijsinspectie vindt u inspectierapporten voor alle scholen.

Onderwijshuisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderwijs zelf.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek